20/11/2017 - Σύλλογος Υπαλλήλων Εθνικής Ασφαλιστικής


Σύλλογος : Πίνακας Ετήσιων Προληπτικών Εξετάσεων 2011Πίνακας Ετήσιων Προληπτικών Εξετάσεων 2011
 1. ΓΕΝΙΚΟ CHECK UP ΓΥΝΑΙΚΩΝ
 2. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
 3. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 45
 4. ΓΕΝΙΚΟ CHECK UP ΑΝΔΡΩΝ
 5. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
 6. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΔΡΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 45

ΓΕΝΙΚΟ CHECK UP ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (E.S.R)
ΣΑΚΧΑΡΟ(Glucose)
ΟΥΡΙΑ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ(Creatinine)
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ(Cholesterol)
ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ HDL(HDL Chol)
ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ LDL(LDL Chol)
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ(Triglycerides)
ΟΞΑΛΟΞΕΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ(SGOT/AST)
ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΗ ΤΡΑΝΣ/ΣΗ(SGPT/ALT)
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
ΣΙΔΗΡΟΣ
ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ
ΚΑΛΙΟ
ΝΑΤΡΙΟ
ΑΣΒΕΣΤΙΟ
ΜΑΓΝΗΣΙΟ
ΦΩΣΦΟΡΟ
Αρχή
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
U/S ΑΝΩ ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α/Α ΘΩΡΑΚΟΣ F/P
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ & ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΥΩΠΙΑΣ, ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΙΑΣ, ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑΣ
TEST PAP (ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ)
ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ (F/P ΑΜΦΩ) ΨΗΦΙΑΚΗ
ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ (F/P ΑΜΦΩ) ΑΠΛΗ
Αρχή
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 45
ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (ΟΜΣΣ) DEXA
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ (Ισχύει για όλες τις εξετάσεις)

Αρχή
ΓΕΝΙΚΟ CHECK UP ΑΝΔΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (E.S.R)
ΣΑΚΧΑΡΟ(Glucose)
ΟΥΡΙΑ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ(Creatinine)
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ(Cholesterol)
ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ HDL(HDL Chol)
ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ LDL(LDL Chol)
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ(Triglycerides)
ΟΞΑΛΟΞΕΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ(SGOT/AST)
ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΗ ΤΡΑΝΣ/ΣΗ(SGPT/ALT)
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
ΣΙΔΗΡΟΣ
ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ
ΚΑΛΙΟ
ΝΑΤΡΙΟ
ΑΣΒΕΣΤΙΟ
ΜΑΓΝΗΣΙΟ
ΦΩΣΦΟΡΟ
Αρχή
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
U/S ΑΝΩ ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α ΘΩΡΑΚΟΣ F/P
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ & ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΥΩΠΙΑΣ, ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΙΑΣ, ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑΣ
Αρχή
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΔΡΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 45
ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ (PSA)
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΕΩΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ (Ισχύει για όλες τις εξετάσεις)

Αρχή20/11/2017 - Σύλλογος Υπαλλήλων Εθνικής Ασφαλιστικής