01 Μαρ 2019

Εκλογές εκπροσώπου εργαζομένων στο Δ.Σ. της Εταιρίας - Επιστολή υποψηφίου Α. Ηλιόπουλου

Επιστολή του υποψηφίου Α. Ηλιόπουλου για τις εκλογές εκπροσώπου εργαζομένων στο Δ.Σ. της Εταιρίας:

"Αγαπητοί συνάδελφοι,

πήρα την απόφαση μετά από 24 χρόνια εργασίας στην εταιρία να εκτεθώ για πρώτη φορά στην ψήφο σας προκειμένου να εκφράσω τη βασική αρχή και μια πρόταση που πιστεύω θα μας επιτρέψει να προσεγγίσουμε το παρακάτω εργασιακό όραμα, το οποίο ελπίζω ότι εκφράζει την πλειοψηφία των εργαζομένων της εταιρίας μας

Βασική Αρχή

Η ανάδειξη και αξιοποίηση των εργαζομένων της εταιρίας να πραγματοποιείται με κριτήρια το ήθος, τις γνώσεις, την εργασιακή εμπειρία και τη συνολική προσφορά τους, χωρίς διακρίσεις με βάση κριτήρια μη σχετικά με την εργασία τους

Πρόταση

Να προκηρύσσονται με διαφανείς διαδικασίες όλες οι θέσεις ευθύνης. Έως το βαθμό του υποδιευθυντή μόνο εντός εταιρίας με στόχο τη διατήρηση της συνοχής της εταιρίας και από τη θέση του διευθυντή και πάνω τόσο εντός όσο και εκτός εταιρίας ώστε να υπάρχει εισροή τεχνογνωσίας όπου είναι απαραίτητο

Όραμα

Μια εταιρία που θα συνεχίσει να υπάρχει και στις επόμενες γενιές και θα προσφέρει ποιοτικές ασφαλιστικές υπηρεσίες και θέσεις εργασίας στο κοινωνικό σύνολο, αξιοποιώντας στο έπακρο και μεγιστοποιώντας την αξία των εργαζομένων της

Παρακαλώ να με τιμήσετε με την ψήφο σας αν μοιράζεστε μαζί μου το παραπάνω όραμα ώστε όλοι μαζί να το επιδιώξουμε

Αθανάσιος Ηλιόπουλος"