25 Φεβ 2020

Ενημέρωση για τη μη καταβολή προμηθειών στους συναδέλφους

Συνάδελφοι,

Αναφορικά με το θέμα των προμηθειών, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε από την Εταιρία, με την απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 6182/31.12.2018, ορίζεται ότι τα πρόσωπα που αμείβονται με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (δηλ. τίτλος κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης), από την 1η Φεβρουαρίου 2019, επιβαρύνονται με ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ.

Οι προμήθειες που οφείλονται για διάστημα τριών (3) ετών σε πρώην συνεργάτες των οποίων η σύμβαση συνεργασίας καταγγέλθηκε για μη σπουδαίο λόγο και οι οποίοι στερούνται της απαιτούμενης εκ του Νόμου άδειας επιμελητηρίου για ασφαλιστική διαμεσολάβηση, θα καταβάλλονται μειωμένες κατά το ποσό που αφορά στην παρακράτηση φόρου εισοδήματος 20%, χαρτόσημο 3,6% και επί του καθαρού ποσού, δηλαδή μετά την αφαίρεση των συγκεκριμένων κρατήσεων, παρακράτηση ποσοστού 20,28% υπέρ ΕΦΚΑ.

Συγκεκριμένα για το έτος 2019, η διαδικασία που θα εφαρμοστεί έχει ως εξής:

Για τους ασφαλιστικούς υπαλλήλους, η καταβολή των προμηθειών θα διενεργείται σε μηνιαία βάση και αφού προηγουμένως έχουν γίνει όλες οι εκ του Νόμου απαιτούμενες κρατήσεις για ΕΦΚΑ (με πλαφόν), φόρο εισοδήματος, χαρτόσημο κτλ.

Συναδελφικά,

Το Δ.Σ.