08 Σεπ 2010

Αποτελέσματα εφορευτικής επιτροπής ΑΤΑΠΕ

ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΕΓΑ 'Η ΕΘΝΙΚΗ'
(Α.Τ.Α.Π.Ε.)
Α.Φ.Μ.: 999368697, Δ.Ο.Υ.:ΙΗ' ΑΘΗΝΩΝ
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 103-105, ΑΘΗΝΑ 11745
ΤΗΛ. 210 9099616, 2109099619, FAX: 2109099630 Αρ. Πρωτ.: 5799
Προς: α) τον Πρόεδρο της Γ.Σ. του ΑΤΑΠΕ της 6.9.2010 Αθήνα, 7.9.2010
β) τον Πρόεδρο και μέλη του Δ. Σ. του ΑΤΑΠΕ

Θέμα:
Αποτελέσματα της ψηφοφορίας για εκλογή μελών κεντρικής εφορευτικής επιτροπής των αρχαιρεσιών της 11.10 και 15.10.2010
Ψήφισαν 175
Άκυρα 3

Έλαβαν:
Αρβανίτης Νικόλαος 95 ψήφους
Γεωργιάδης Δημήτριος 88 ψήφους
Δημητροπούλου Γεωργία 60 ψήφους
Κυριαζοπούλου Ήρα 75 ψήφους
Μαντζαφίνης Βασίλειος 80 ψήφους
Παπαλαμπρακόπουλος Σωκράτης 90 ψήφους

Ως εκ τούτου εκλέγονται ως:
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
Αρβανίτης Νικόλαος 95 ψήφους
Παπαλαμπρακόπουλος Σωκράτης 90 ψήφους
Γεωργιάδης Δημήτριος 88 ψήφους

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
Μαντζαφίνης Βασίλειος 80 ψήφους
Κυριαζοπούλου Ήρα 75 ψήφους
Δημητροπούλου Γεωργία 60 ψήφους
Η Δ/ντρια
Α. Κορκολοπούλου