18 Σεπ 2012

Οικονομικός απολογισμός ΑΤΑΠΕ - Ποιοί έχουν κάνει αγωγή στο Ταμείο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Της περιόδου από 1.01.2012 έως 31.08.2012:
1) Αποτέλεσμα περιόδου 1.1.-31.8.2012 (7.879.995,88 ).
Ανάλυση:
·         Εγγραφέντα συνολικά έσοδα 386.743,41 € (εισφορές και τόκοι)

·         Σύνολο εξόδων (85.138,82 €) (δικηγόροι-φόροι-διάφ. έξοδα)


·         Ανταλλαγή ομολόγων (8.181.528,47 €) διαφορά ονομαστικής αξίας νέων ληφθέντων ομολόγων μείον αναπόσβεστη αξία κτήσης παλαιών.

2) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 31.12 2011 16.340.884,86 €
(τα ομόλογα ελλ. δημ. αποτιμούνται σε μέση τιμή Χρηματιστηρίου μηνός Δεκεμβρίου κάθε έτους)
Μείον: απόσβεση αποθεματικών (αποτίμηση παλαιών ομολόγων) ( 8.248,00 €)

Μείον: (7.879.995,88 €)
αποτελέσματα οκταμήνου (περιλαμβάνεται και η ζημιά € 8.181.528,47 του PSI)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 31.8.12 8.452.640,98 €
(τα ομόλογα που ελήφθησαν από την ανταλλαγή εμφανίζονται σε ονομαστική αξία)

3) ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ:
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΖΗΜΙΑ ΩΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
ΠΑΛΑΙΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
14.977.358,77
ΝΕΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
4.717.835,00
ΟΜΟΛΟΓΑ Ευρωπ.Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
2.246.580,00
6.964.415,00
-8.012.943,77


4) Η αποτίμηση των ομολόγων ελληνικού δημοσίου που ελήφθησαν από την ανταλλαγή έχουν ονομαστική αξία 4.717.835 € και τρέχουσα αξία την 31.08.2012 796.535,33 € δηλαδή υποτίμηση κατά 3.921.299,67 €

5) Η αποτίμηση του συνόλου των μετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων την 31.08.2012 είναι
1.390.713,17 € από 1.594.864,42 € την 31.12.2011 δηλαδή υποτίμηση κατά 204.151,25 €

6) Ρευστοποιημένη η αξία των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου σήμερα ανέρχεται στο ποσό περίπου των 6.563.158,45 €

ΑΓΩΓΕΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ -ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΚΑΛΑΙΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
157.455,00
ΑΓΩΓΗ + ΤΟΚΟΙ
ΣΠΕΝΤΖΑ ΜΑΡΙΑ
49.137,47
+
2.000
ΑΓΩΓΗ + ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ + ΤΟΚΟΙ
ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
258.257
ΑΓΩΓΗ + ΤΟΚΟΙ
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
79.857
ΑΣΦ/ΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ + ΤΟΚΟΙ + ΕΞΟΔΑ
ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΗΛΙΑΣ
79.857
ΑΣΦ/ΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ + ΤΟΚΟΙ + ΕΞΟΔΑ
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
79.857
+
20.000
ΑΓΩΓΗ +ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ + ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ + ΤΟΚΟΙ +ΕΞΟΔΑ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
47.757,53
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ + ΤΟΚΟΙ + ΕΞΟΔΑ
ΣΕΧΡΕΜΕΛΗ ΕΛΕΝΗ
28.439,46
+
10.000
ΑΓΩΓΗ/ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ + ΤΟΚΟΙ + ΕΞΟΔΑ
ΜΕΣΣΙΑ ΑΡΓΥΡΩ
27.833,46
ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
21.328,92
+
2.000
ΑΓΩΓΗ/ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ + ΤΟΚΟΙ + ΕΞΟΔΑ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
24.686,39
+
2.000
ΑΓΩΓΗ/ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ + ΤΟΚΟΙ + ΕΞΟΔΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
19.412,95
+
2.000
ΑΓΩΓΗ/ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ + ΤΟΚΟΙ + ΕΞΟΔΑ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
26.481,90
+
2.000
ΑΓΩΓΗ/ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ + ΤΟΚΟΙ + ΕΞΟΔΑ
ΒΟΣΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
25.278,42
+
2.000
ΑΓΩΓΗ/ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ + ΤΟΚΟΙ + ΕΞΟΔΑ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
25.749,92
+
2.000
ΑΓΩΓΗ/ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ + ΤΟΚΟΙ + ΕΞΟΔΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
31.085,23
+
2.000
ΑΓΩΓΗ/ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ + ΤΟΚΟΙ + ΕΞΟΔΑ
ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
41.712,17
+
2.000
ΑΓΩΓΗ/ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ + ΤΟΚΟΙ + ΕΞΟΔΑ
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ
29.098,94
+
2.000
ΑΓΩΓΗ/ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ + ΤΟΚΟΙ + ΕΞΟΔΑ
ΘΩΜΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
30.732,16
+
2.000
ΑΓΩΓΗ/ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ + ΤΟΚΟΙ + ΕΞΟΔΑ
ΚΑΤΣΑΤΟΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
22.176,63
+
2.000
ΑΓΩΓΗ/ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ + ΤΟΚΟΙ + ΕΞΟΔΑ
ΚΟΥΤΣΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
27.784,81
+
2.000
ΑΓΩΓΗ/ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ + ΤΟΚΟΙ + ΕΞΟΔΑ
ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
34.437,97
+
2.000
ΑΓΩΓΗ/ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ + ΤΟΚΟΙ + ΕΞΟΔΑ
ΜΑΡΟΥΛΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
20.663,68
+
2.000
ΑΓΩΓΗ/ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ + ΤΟΚΟΙ + ΕΞΟΔΑ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
20.864,26
+
2.000
ΑΓΩΓΗ/ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ + ΤΟΚΟΙ + ΕΞΟΔΑ
ΠΙΡΠΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
28.923,50
+
2.000
ΑΓΩΓΗ/ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ + ΤΟΚΟΙ + ΕΞΟΔΑ
ΣΑΛΤΑ ΕΥΑΝΘΙΑ
21.497,52
+
2.000
ΑΓΩΓΗ/ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ + ΤΟΚΟΙ + ΕΞΟΔΑ
ΣΤΡΙΚΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
24.661,20
+
2.000
ΑΓΩΓΗ/ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ + ΤΟΚΟΙ + ΕΞΟΔΑ
ΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
26.395,83
+
2.000
ΑΓΩΓΗ/ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ + ΤΟΚΟΙ + ΕΞΟΔΑ
ΤΡΟΚΑΝΑ ΕΛΕΝΗ
27.169,30
+
2.000
ΑΓΩΓΗ/ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ + ΤΟΚΟΙ + ΕΞΟΔΑ
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
16.538,97
+
1.000
ΑΓΩΓΗ/ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ + ΤΟΚΟΙ + ΕΞΟΔΑ
ΒΑΧΛΙΩΤΗ ΑΡΙΑΝΗ-ΜΙΝΑ
16.109,06
+
1.000
ΑΓΩΓΗ/ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ + ΤΟΚΟΙ + ΕΞΟΔΑ
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
6.927,20
+
1.000
ΑΓΩΓΗ/ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ + ΤΟΚΟΙ + ΕΞΟΔΑ
ΓΑΛΑΚΤΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
7.158,80
+
1.000
ΑΓΩΓΗ/ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ + ΤΟΚΟΙ + ΕΞΟΔΑ
ΔΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
7.005,82
+
1.000
ΑΓΩΓΗ/ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ + ΤΟΚΟΙ + ΕΞΟΔΑ
ΚΙΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5.596,36
+
1.000
ΑΓΩΓΗ/ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ + ΤΟΚΟΙ + ΕΞΟΔΑ
ΚΟΛΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
18.259,45
+
1.000
ΑΓΩΓΗ/ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ + ΤΟΚΟΙ + ΕΞΟΔΑ
ΣΤΡΑΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
7.741,08
+
1.000
ΑΓΩΓΗ/ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ + ΤΟΚΟΙ + ΕΞΟΔΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
7.136,85
+
1.000
ΑΓΩΓΗ/ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ + ΤΟΚΟΙ + ΕΞΟΔΑ
ΧΡΥΣΟΛΟΓΟΥ ΣΟΦΟΥΛΑ
8.793,81
+
1.000
ΑΓΩΓΗ/ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ + ΤΟΚΟΙ + ΕΞΟΔΑ
ΚΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
15.754,38
+
1.000
ΑΓΩΓΗ/ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ + ΤΟΚΟΙ + ΕΞΟΔΑ
ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
17.735,85
+
1.000
ΑΓΩΓΗ/ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ + ΤΟΚΟΙ + ΕΞΟΔΑ
ΠΑΠΠΑ ΕΙΡΗΝΗ
18.558,90
+
1.000
ΑΓΩΓΗ/ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ + ΤΟΚΟΙ + ΕΞΟΔΑ
1.491.909,15

85.000
1.576.909,15
Προς: α) τον Πρόεδρο της Γ.Σ. του ΑΤΑΠΕ της 13.9.2012
β) τον Πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του ΑΤΑΠΕ
 
Αποτελέσματα έγκρισης διοικητικού και οικονομικού απολογισμού οκταμήνου 2012
 
Διοικητικός απολογισμός (εγκρίθηκε)
Ψήφισαν 90
Υπέρ 70
Κατά 14
Λευκά 3
Άκυρα 3

Οικονομικός απολογισμός (εγκρίθηκε)
Ψήφισαν 90
Υπέρ 64
Κατά 20
Λευκά 3
Άκυρα 3

Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής
Δημήτρης Γεωργιάδης
Σωκράτης Παπαλαμπρακόπουλος
Γιώργος Παπαγεωργίου