24 Σεπ 2004

Γενική Συνέλευση του Α.Τ.Α.Π.Ε.

Συνάδελφοι,

Η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή στην συνεδρίασή της στις 22/09/2004, αποφάσισε σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10, 11 και 41 του καταστατικού του Α.Τ.Α.Π.Ε, τη διενέργεια Γενικής Συνέλευσης την Δευτέρα 04/10/2004 στις 14:30, στο Θέατρο "Βρετάνια", με τα πιο κάτω θέματα:

-   Τροποποίηση Άρθρων του Καταστατικού του Ταμείου,
-   Διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη γιατί σύμφωνα με το καταστατικό απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία για την τροποποίηση άρθρων του.
Υπενθυμίζουμε ότι το Ταμείο Πρόνοιας είναι πλέον αποκλειστικά δική μας υπόθεση και όλοι οι εργαζόμενοι έχουμε λόγο και ευθύνη για την σωστή λειτουργία του.

Συναδελφικά,
Για την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή

Αθανάσιος Καλογεράς
Πρόεδρος

Γιάννης Κόλλιας
Αντιπρόεδρος