18 Ιαν 2006

Γενική Συνέλευση Α.Τ.Α.Π.Ε.

Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Τ.Α.Π.Ε. στην συνεδρίαση του της16/1/2006 αποφάσισε την διενέργεια Γενικής Συνέλευσης των μελών του την Δευτέρα 23/1/2006 και ώρα 14:00 στο Συνεδριακό κέντρο της Εθνικής Ασφαλιστικής (Λ. Συγγρού 103 – 105) με θέματα:

1) Πρώτος Διοικητικός Απολογισμός
2) Ενημέρωση για την πορεία του Ταμείου μας.
3) Διάφορα θέματα

Συναδελφικά
Το Διοικητικό Συμβούλιο