21 Μαρ 2006

Γενική Συνέλευση Α.Τ.Α.Π.Ε.

Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΤΑΠΕ στη συνεδρίασή του με αριθμό 46 της Παρασκευής 17/3/2006, αποφάσισε να καλέσει τα μέλη του Ταμείου μας στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2006, στις 14:00 μ.μ., στο Συνεδριακό Κέντρο της Εταιρίας μας, με θέματα:

  1. Απολογισμός πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου
  2. Έγκριση Ισολογισμού, Προϋπολογισμού και απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου με βάση την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής
  3. Διορθώσεις, τροποποιήσεις, διευκρινίσεις επί του Καταστατικού

Το Δ.Σ.