29 Ιαν 2016

Σημεία και ... της Γενικής Συνέλευσης

Συνάδελφοι,

Η χθεσινή συνέλευση στιγματίστηκε από αρκετές πρωτοτυπίες: Το θέμα της συλλογικής σύμβασης, το οποίο τέθηκε μάλιστα υπόψιν του Σώματος μόλις λίγες ώρες πριν την έναρξη της συνέλευσης, αφορά όλους τους εργαζομένους ( και όχι μόνο τους 319 από τους οποίους τελικά ψήφισαν οι 253) αναλύθηκε μόνο ενώπιον των συναδέλφων της Έδρας, οι οποίοι μάλιστα κλήθηκαν να αποφασίσουν με την ψήφο τους για το μέλλον όλων των υπαλλήλων της Εταιρείας .Έτσι λοιπόν λιγότεροι από το 1/3 των συναδέλφων τους οποίους ζήτησε ο Σύλλογος την ψήφο, δεν είχαν λάβει στα χέρια τους το επίμαχο σχέδιο της Συλλογικής Σύμβασης, με αποτέλεσμα να πρέπει να αποφασίσουν για το μέλλον όλων μας εντός λίγων λεπτών, έχοντας ως μόνη πηγή πληροφόρησης όσα λίγα (ή πολλά) μπόρεσαν οι εκπρόσωποι των παρατάξεων να περιγράψουν κατά τις ομιλίες τους.
Αυτό όμως που αποτέλεσε τη μεγαλύτερη πρωτοτυπία-παρατυπία όλων, ήταν η συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία, ατόμων τα οποία αν και μέλη του συλλόγου δεν νομιμοποιούνταν ηθικά να ψηφίσουν. Δυστυχώς κατά τη χθεσινή διαδικασία εκτός από τους συναδέλφους, υπαλλήλους της Έδρας, τους οποίους άλλωστε αφορά και η συγκεκριμένη ΕΣΣΕ, ψήφισαν και συνάδελφοι που εργάζονται με σύμβαση εργασίας μέσω Icap. Θεωρούμε περιττό να κατονομάσουμε τους συναδέλφους αυτούς και τη σχέση τους με την πλειοψηφούσα παράταξη του Συλλόγου μας και θα αρκεστούμε στο γεγονός ότι τα ονόματα αυτά είναι διαθέσιμα στους καταλόγους ψηφισάντων. Είναι όμως υποχρέωσή μας να καταγγείλουμε τη στάση και την ανοχή της Ριζοσπαστικής Πρωτοβουλίας στο φαινόμενο αυτό.
Είναι προφανές ότι κατά την τελευταία Γενική Συνέλευση του Συλλόγου δεν τηρήθηκε σχεδόν καμία βασική και τυπική διαδικασία, η οποία θα εξασφάλιζε τη νομιμότητα του αποτελέσματος. Αν και η άποψή μας για την υπογραφή της ΕΣΣΕ ήταν διαφορετική από αυτή που εξέφρασαν οι άλλες δύο παρατάξεις του Συλλόγου, είναι υποχρέωσή μας να στηρίξουμε το Σύλλογο στο δύσκολο δρόμο που χάραξε με την τελευταία απόφασή του. Θεωρούμε όμως υποχρέωσή μας να μεταφέρουμε την ανησυχία των συναδέλφων των Καταστημάτων για αυτή την πρωτοφανή αγνόηση του δικαιώματός τους να αποφασίσουν οι ίδιοι για το μέλλον τους.
Για τους παραπάνω λόγους, προτείνουμε τη διενέργεια έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με θέμα την επικύρωση ή μη του αποτελέσματος της εκλογικής διαδικασίας της 27/01/2016, με βασική προϋπόθεση την όσο μεγαλύτερη συμμετοχή των συναδέλφων Αθήνας και Περιφέρειας .
Συνάδελφοι, στην παραπάνω διαδικασία δεν θα υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Νικητής θα είναι μόνο ο Σύλλογος, αφού όλα τα μέλη του θα έχουν αποφασίσει από κοινού για το τελικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. Σκοπός της Ανεξάρτητης Κίνησης δεν είναι να έρθει σε ρήξη με κανένα μέλος ή άλλη παράταξη του Συλλόγου και για το λόγο αυτό δηλώνει εκ των προτέρων ότι θα στηρίξει το όποιο αποτέλεσμα προκύψει από τη Γενική Συνέλευση, εάν φυσικά τα μέλη του Συλλόγου υπογράψουν για τη διεξαγωγή της.

Στο μεταξύ, καλούμε τη Διοίκηση της Εταιρείας να μην προχωρήσει σε καμία μονομερή ενέργεια μέχρι την ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης και σε περίπτωση επικύρωσης της απόφασης της Συνέλευσης της 27/01/2016, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ΟΜΕΔ.

Η Σ.Ε.