09 Φεβ 2016

Αναβάθμιση ή υποβάθμιση των Υποκαταστημάτων;

Συνάδελφοι,

Πληροφορίες της Ανεξάρτητης Κίνησης αναφέρουν ότι επίκεινται αλλαγές σε κάποια Υποκαταστήματα της Εταιρείας. Οι αλλαγές αυτές σύμφωνα με τη Διοίκηση της Εταιρείας, προσανατολίζονται στο να καταστήσουν τα Υποκαταστήματα πιο εξωστρεφή και κερδοφόρα, δίνοντας νέες αρμοδιότητες σε συγκεκριμένους υπαλλήλους τους.

Σαν σκέψη ακούγεται ομολογουμένως καλή. Ποιος άλλωστε δεν θέλει να δει την Εταιρεία να προχωρά, να εδραιώνεται στις τοπικές κοινωνίες και να αποκομίζει περισσότερα κέρδη; Αυτό που μας προβληματίζει όμως, είναι ότι οι αλλαγές αυτές πιθανότατα θα πραγματοποιηθούν θέτοντας στο περιθώριο τους Προϊσταμένους των Υποκαταστημάτων και εντάσσοντας τους εν λόγω υπαλλήλους απευθείας κάτω από τη Διοίκηση.

Κατόπιν τούτου, θέτουμε το εύλογο ερώτημα: Σκοπεύει όντως η Εταιρεία να προχωρήσει σε τέτοιες ενέργειες, παρακάμπτοντας πλήρως τους Προϊσταμένους των Υποκαταστημάτων;

Είναι προφανές ότι μια τέτοια ενέργεια θα οδηγούσε σε περιθωριοποίηση και όχι σε αναβάθμιση των Υποκαταστημάτων, αφού στην πραγματικότητα οι Προϊστάμενοι αυτών δεν θα έχουν καμία τυπική αρμοδιότητα ελέγχου και συντονισμού των ενεργειών των υπαλλήλων τους. Για ποιο λόγο λοιπόν η Διοίκηση δεν εντάσσει τους υπαλλήλους στους οποίους πρόκειται να εκχωρηθούν νέες αρμοδιότητες κάτω από την επίβλεψη των ήδη Προϊσταμένων τους, αναβαθμίζοντας έτσι το έργο των Υποκαταστημάτων συνολικά;

Ελπίζουμε ειλικρινά τις επόμενες ημέρες να γίνουμε μάρτυρες κινήσεων πραγματικής αναβάθμισης του ρόλου των Υποκαταστημάτων, οι οποίες θα οδηγήσουν την Εταιρεία μπροστά και στην επαρχία.

Η Σ.Ε.