11 Φεβ 2016

Αίτημα για Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι η Ανεξάρτητη Κίνηση κατέθεσε σήμερα στον Πρόεδρο του Συλλόγου, τις απαραίτητες υπογραφές που απαιτούνται για τη διενέργεια Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με καθολική ψηφοφορία σε Αθήνα και Περιφέρεια με  τα εξής  θέματα :

1.      Απόσυρση της προσφυγής  στην Πενταμελή  επιτροπή  για  τον ΕΚΕ και  κλείσιμο  πακέτο  ΕΚΕ & ΣΣΕ .

2.      Συνέχιση  της προσφυγής  στην Πενταμελή  επιτροπή  για  τον ΕΚΕ  όσο και  στον ΟΜΕΔ για την ΣΣΕ

Έπειτα από την παραπάνω εξέλιξη το ΔΣ του Συλλόγου σύμφωνα με το καταστατικό (άρθρο 12), υποχρεούται να διενεργήσει εντός 10 ημερολογιακών ημερών Έκτακτη Γενική Συνέλευση με την ως άνω θεματολογία.

Η Σ.Ε.