10 Νοε 2016

ΑΤΑΠΕ

Αθήνα 10/11/2016

Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια προηγούμενης επικοινωνίας μας, επανερχόμαστε στο θέμα της εκκρεμότητας καταβολής του υπολοίπου ποσού των εισφορών του ΑΤΑΠΕ, για να σας μεταφέρουμε τις ομολογουμένως περιορισμένες πληροφορίες που καταφέραμε να αντλήσουμε κατά το διάστημα αυτό.
Ταυτόχρονα, αναρωτιόμαστε για ποιο λόγο εξακολουθούμε να βρισκόμαστε μπροστά σε ένα τείχος σιωπής τόσο από την πλευρά του Δ.Σ. του ΑΤΑΠΕ όσο και από τις άλλες δύο συμπορευόμενες παρατάξεις και ρωτούμε:
1.       Κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ του ΑΤΑΠΕ την 19/9/2016 ενημερωθήκαμε ότι θα κατατεθούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσά για τους δικαιούχους των επίδικων υποθέσεων.
Η κατάθεση αυτή ποιους δικαιούχους θα αφορά, για τι ποσά και για ποιο ποσοστό επί των εισφορών;
2.       Ποιο θα είναι πλέον το υπολειπόμενο συνολικό ποσό προς διάθεση στους υπόλοιπους συναδέλφους μετά την προαναφερθείσα κατάθεση και πότε θα αποδοθεί;
3.       Σε τι στάδιο βρίσκεται η επικοινωνία με την Διοίκηση για την εξώδικη διευθέτηση της απαίτησής μας με την εκκρεμή αγωγή του ΑΤΑΠΕ κατά της Εταιρείας; Υπάρχει κάποιο κώλυμα που λειτουργεί αποτρεπτικά στο να πραγματοποιηθεί η συνάντηση με την Διοίκηση ώστε να συζητηθεί και να βρεθεί λύση;
4.       Ο πρόεδρος του ΔΣ του Συλλόγου γνωρίζει κάτι για το συγκεκριμένο θέμα; Έχουν πραγματοποιηθεί συναντήσεις έπειτα από την καλοκαιρινή πρόσκληση της Εταιρείας; Αν όχι, ποιος είναι ο λόγος της καθυστέρησης αυτής, εξαιτίας της οποίας πολλοί συνάδελφοι αναγκάζονται να καταφεύγουν σε δανεισμό για να καλύψουν τις οικονομικές τους ανάγκες;

Καλούμε το Δ.Σ. του ΑΤΑΠΕ να απαντήσει άμεσα στα ερωτήματα και να υπάρξει λεπτομερής ενημέρωση των συναδέλφων με Γενική Συνέλευση .

Η Σ.Ε.