30 Ιαν 2017

Τοποθέτηση Ανεξάρτητης Κίνησης στη Γενική Συνέλευση 24/1/2017

Συνάδελφοι,

Δείτε εδώ την τοποθέτηση του Σπύρου Αντωνίου στην Γενική Συνέλευση της 24/1/2017.

Συναδελφικά,
Η Σ.Ε.