02 Φεβ 2017

Ρούχα μαζί που πλύθηκαν και έχουν γίνει ροζ

Συνάδελφοι,

Δείτε εδώ ανακοίνωση της παράταξής μας.

Συναδελφικά,
Η Σ.Ε