04 Μαϊ 2018

Σε χαμηλό βαρομετρικό νομιμότητα και διαφάνεια

Συνάδελφοι ,

Κάποιοι,  ενώ ζούνε ανάμεσά μας, ταυτόχρονα βρίσκονται, είτε σε άλλες διαστάσεις,  είτε σε παράλληλα σύμπαντα, είτε σε άλλους πλανήτες.

Με άλλα λόγια τα πνευματικά τους επίπεδα αν και αλλού, προσδοκούν ευτυχία και ατελεύτητη ζωή, αρκεί να πουληθεί η Εθνική……

Μήπως τα πιο πάνω μεταφυσικά πεδία, επηρέασαν στην έκδοση της ανακοίνωσης 27/4/2018 του Δ.Σ της ΕΤΕ και την εμμονή του να αφελληνίσει την Εθνική Ασφαλιστική, μέσα από διαδικασίες που συνεχίζουν να δημιουργούν, τεράστια ερωτηματικά;

Η εμμονή σας Κύριοι, να ξεπουλήσετε την εταιρία μας, οδηγεί σε ένα νέο ΒΑΤΕΡΛΩ με απρόβλεπτες εξελίξεις. Ποιοι όμως οδηγούν τον όμιλο της Εθνικής, να αγωνίζεται εντός ολίγου, στην κατηγορία της Γ’ ΕΘΝΙΚΗΣ;

Οι κατ’ εξακολούθηση ενέργειες του Δ.Σ της ΕΤΕ σε βάρος της κερδοφόρου θυγατρικής, μας υποχρεώνει να υπενθυμίσουμε σημεία, της ερώτησης (4903/2/4/2018) που κατέθεσε στην βουλή ο πρόεδρος του χριστιανοδημοκρατικού κόμματος Νικόλαος  Νικολόπουλος.

Θέμα  <<Ανεπανάληπτο φιάσκο η πώληση>> της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Και στο …βάθος εισαγγελέας!

Αναφέρεται συνοπτικά σε πανικόβλητη διοίκηση  Φραγκιαδάκη , σε μη συνοδεία του φακέλου από εγγυητική επιστολή με το νόμιμο τίμημα, προτρέπει την κυβέρνηση μέσω ελεγκτικών και εισαγγελικών αρχών να ελέγξουν την διαδικασία και να καταλογισθούν ευθύνες όπου προκύπτουν, μιλάει για ζημιά του Έλληνα φορολογούμενου, για ανυπόληπτους συναλλασσόμενους, για διασυρμό του κύρους της τράπεζας, για αποθεματικά 2δις που θα φύγουν σε ξένα συμφέροντα, ζημιώνοντας την Εθνική οικονομία, για βαρύτατες υπηρεσιακές αμέλειες και ασύλληπτες παραλείψεις, όπως έμπειροι τραπεζικοί τις χαρακτηρίζουν.

Και συνεχίζει ο βουλευτής, ‘’πως είναι δυνατόν να υπήρξε τέτοιου είδους παράλειψη(εγγυητικές επιστολές) σε εισηγμένη συστημένη τράπεζα με βασικό μέτοχο το Ελληνικό δημόσιο χωρίς να αντιδράσουν τα αρμόδια εποπτικά όργανα, όπως πρωτίστως η τράπεζα της Ελλάδος και κατά δεύτερο λόγο η επιτροπή κεφαλαιαγοράς;’’

Σχετικά λοιπόν με τα προαναφερόμενα και την εποπτική  ευθύνη της Τράπεζας της Ελλάδος, θα αναφερθούμε εν συντομία και αποσπασματικά στα εξής.

1.Καταστατικό Τράπεζας Ελλάδος,  Άρθρο 55 Α ‘’ Η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί την εποπτεία στα πιστωτικά ιδρύματα, στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις …κλπ’’ ‘’Επίσης η εποπτεία   αποβλέπει στην ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ και των όρων των συναλλαγών των υποκείμενων σε αυτή.’’ ‘’Κατά την  άσκηση της εποπτικής αρμοδιότητας, η Τράπεζα επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις κατά πάντων των υποκείμενων σε εποπτεία προσώπων, των νόμιμων εκπροσώπων τους και όσων ασκούν διοίκηση για παραβάσεις των σχετικών με τις αρμοδιότητες της τράπεζας διατάξεων.’’

2.ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡ.2577/9.3.2006 (Υπογράφεται από τον τότε Διοικητή της ΤτΕ  Νικόλαο Γκαργκάνα), χάριν συντομίας θα αναφερθούμε αποσπασματικά.

ΘΕΜΑ. Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και σχετικές αρμοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων.

Επίσης το ΣΕΕ ,περιλαμβάνει τις μονάδες εσωτερικής επιθεώρησης (ΜΕΕ), τις μονάδες διαχείρισης κινδύνων (ΜΔΚ) και την κανονιστική συμμόρφωση.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Β. Ορισμός και στόχοι, (Εσωτερικός έλεγχος) ΣΕΕ,παρ.2.5  ‘’την πρόληψη και την αποφυγή λανθασμένων ενεργειών και παρατυπιών που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη φήμη και τα συμφέροντα του πιστωτικού ιδρύματος, των μετόχων και των συναλλασσομένων με αυτό.’’

  1. V. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΆΔΕΣ, Μονάδα εσωτερικής επιθεώρησης (ΜΕΕ) παρ.2.2΄΄ Η διενέργεια ειδικών ελέγχων, στις περιπτώσεις που υπάρχουν ενδείξεις για βλάβη των συμφερόντων του πιστωτικού ιδρύματος η των εταιριών του ομίλου, με σκοπό την διεξοδική εξέταση του θέματος και την εξακρίβωση της έκτασης της τυχόν ζημίας. ‘’

Ανάλογα άρθρα είναι τα 2.4, 2.10.2., 3.1, 3.2 αλλά και γενικότερα η συγκεκριμένη απόφαση της ΤτΕ  περιλαμβάνει πολλαπλές δικλείδες ασφαλείας- ελέγχου, προκειμένου τα πιστωτικά ιδρύματα να τηρούν τις προβλεπόμενες   διαδικασίες.

Κατά συνέπεια ζητάμε επίσημα την παρέμβαση της ΤτΕ για τα αυτονόητα. Δηλαδή,

1.Να εφαρμοσθούν άμεσα και κατά γράμμα, τα προβλεπόμενα από το καταστατικό της τράπεζας της Ελλάδος και ιδιαίτερα το άρθρο 55 Α, στην Εθνική τράπεζα.

2.Να ελεγχθούν όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες της Εθνικής τράπεζας, που ενεπλάκησαν στο εγχείρημα της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής

α)εάν πληρούν τα εκ του νόμου προβλεπόμενα προσόντα για να στελεχώνουν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες η το  διοικητικό της συμβούλιο (νόμος 3864 αρ.10) και

β)εάν εφάρμοσαν σε όλες τις ενέργειές τους, τις νόμιμες διαδικασίες.

3.Να διερευνηθεί εάν τηρήθηκε στην ΕΤΕ, η Πράξη Διοικητή αρ. 2577/9.3.2006, όπως προαναφέρουμε η και ευρύτερα, από το Σύστημα εσωτερικού ελέγχου(ΣΕΕ, ΜΕΕ, ΜΔΚ) για να διαπιστωθεί, αν συνολικά οι ελεγκτικοί μηχανισμοί αδράνησαν η ενεργοποιήθηκαν, προκειμένου να προστατεύσουν τα συμφέροντα των μετόχων, την αποφυγή λανθασμένων ενεργειών και παρατυπιών , τυχόν ζημίας, το κύρος -φήμη Εθνικής τράπεζας και Εθνικής Ασφαλιστικής κλπ….

4.Να εξετασθούν όλες οι καταγγελίες κατά της διοίκησης της ΕΤΕ και όχι μόνον, π.χ. ερωτήσεις βουλευτών, δημοσιεύματα, κλπ, από την Τράπεζας της Ελλάδος στο ύψος που της αναλογεί. Η δε αναφορά, του βουλευτή περί <<ανυπόληπτων συναλλασσομένων>> επιβάλλει ενδελεχή έλεγχο στους υποψήφιους επενδυτές....κυρίως όμως σε εκείνους που αποδέχθηκαν τις υποψηφιότητες… ΑΡΑΓΕ,ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ;

Σε κάθε περίπτωση όπου υπάρχουν ΑΠΟΧΡΩΣΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ, βάσει των οποίων εικάζεται ότι έχουν διαπραχθεί σειρά υπηρεσιακών παραβάσεων, παρατυπιών, βαριών η μη αμελειών, ανεπαρκών ελέγχων ευρύτερα η ειδικότερα…  κλπ ,από τις υπηρεσίες και το Δ.Σ της ΕΤΕ,

στον χειρισμό της υπόθεσης  Εθνική Ασφαλιστική, τότε όχι μόνον η Τράπεζα της Ελλάδος οφείλει να ασκήσει όλες τις νόμιμες αρμοδιότητες της αλλά και κάθε ελεγκτική η εισαγγελική αρχή της Πολιτείας.

Συνάδελφοι, συνεχίζουμε με γνώμονα, την νομιμότητα και την διαφάνεια, γι’ αυτό απαιτούμε την εφαρμογή τους από κάθε αρμόδια αρχή, προς κάθε κατεύθυνση.

Παραμένουμε αμετακίνητοι, η εταιρεία μας να παραμείνει ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ.

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ………….