14 Νοε 2008

Προτάσεις παράταξης για την εθελουσία

Συνάδελφοι,
Επειδή πολύς λόγος έγινε αυτό το χρονικό διάστημα για την εθελουσία και μάλιστα τη δύσκολη περίοδο που επιχειρούσε η τράπεζα να πωλήσει την εταιρία μας, εμείς θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε τις θέσεις μας.
Καταρχήν, κανείς από το Δ.Σ. του Συλλόγου δεν είχε πρόθεση να εγκλωβίσει τους συναδέλφους που επιθυμούσαν να αποχωρήσουν, αλλά προείχε η ματαίωση της πώλησης.

Τώρα με δεδομένη την απόφαση της τράπεζας ρίχνουμε το βάρος σαν συλλογικό όργανο στην προσπάθεια τόσο στο σοβαρό θέμα της εθελουσίας, όσο και στο επιχειρούμενο κλείσιμο των υποκαταστημάτων.
Πράγματι, το θέμα της εθελουσίας αφορά όλους τους συναδέλφους που συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με καταγγελία της σύμβασης, όπως αναφέρεται στο άρθρο του καταστατικού του ΤΑΠΕ μέχρι 31-12-2010 (νόμος 3655/08). Βέβαια το θέμα αυτό αφορά και όλους τους συναδέλφους που θα παραμείνουν στην εταιρία, γιατί θέλουν μια εταιρία ισχυρή, μια εταιρία η οποία να συνεχίσει να λειτουργεί με τη μορφή που έχει σήμερα, μια εταιρία αναπτυσσόμενη και ένα ταμείο (ΑΤΑΠΕ) υγιές.

Σήμερα λοιπόν έχουμε τρία δεδομένα
1) Την ματαίωση της πώλησης
2) Την καταλυτική ημερομηνία παροχής σύνταξης με καταγγελία την 31-12-2010
3) Την εμμονή της εταιρίας για την εφαρμογή του νέου business plan (αποχώρηση 350 συναδέλφων και κλείσιμο των υποκαταστημάτων).

Εμείς λοιπόν στο θέμα αποχώρησης των υπαλλήλων θέλουμε αφενός να μην εγκλωβιστεί κανείς από τους εν δυνάμει συνταξιούχους και αφετέρου να μην φύγει κάποιος χαμένος.

Ξεκαθαρίζοντας τις θέσεις μας, θέλουμε να δηλώσουμε ότι σύμφωνα με το νόμο στην περίπτωση της πραγματικής απόλυσης δεν μπορεί ο εργαζόμενος να πάρει αποζημίωση κάτω από 100%.

Σήμερα λοιπόν η εταιρία που επιθυμεί την μείωση του πληθυσμού των εργαζομένων, προχωρά σ'ένα πρόγραμμα οικειοθελούς εθελουσίας εξόδου όπως περίπου και στο παρελθόν.

Καλούμαστε λοιπόν να αποφασίσουμε και επιβάλλεται το Δ.Σ. του Συλλόγου να σταθεί με υπευθυνότητα στο θέμα αυτό, ούτως ώστε να εξυπηρετηθούν οι συνάδελφοι, να μην εγκλωβιστούν και επιπλέον να πάρουν κάποια κίνητρα και να ενισχύσουν το εισόδημά τους δικαιώνοντας την μακροχρόνια προσφορά τους στην εταιρία.
Οι προτάσεις στις οποίες εμείς συμφωνούμε είναι οι παρακάτω:

1)      Μετά την οριστικοποίηση της συμφωνίας για την υπογραφή του πρακτικού συμφωνίας, να υπάρξουν πίνακες με συγκεκριμένα ποσά ανά συνάδελφο και μετά να δοθεί χρόνος τουλάχιστον 10 ημερών για να αποφασίσουν αν θα συμμετέχουν η όχι και πώς.

2)      Σε περίπτωση συμφωνίας, να δοθεί επί πλέον ένας χρόνος βαθμολογικής προώθησης σε όσους συμπληρώνουν προϋποθέσεις (για το ευδόκιμο).
 
3)      Ένας επί πλέον μισθός σε όλες τις κατηγορίες κινήτρων.
 
4)      Να υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά στην υποχρέωση της Εταιρίας για συναινετική καταγγελία σύμβασης σε όποια/ον θέλει, και δεν ενταχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και μέχρι τις 31/12/2010.
 
5)      Όλοι οι συνάδελφοι που θα κάνουν χρήση της απόλυσης με καταγγελία δεν μπορούν να επανέλθουν με κανένα τρόπο στην Εταιρία.

6)      Μέχρι τις 31/12/2010 να μην γίνει καμία πρόσληψη ειδικών συμβούλων. Σε εξαιρετική περίπτωση να υπάρχει πλήρης αιτιολόγηση και να απαιτείται η συμφωνία του Συλλόγου.

7)      Να υπάρξει αναφορά και προγραμματισμός θέσεων ευθύνης και οργανογράμματος.

8)      Στο ΑΤΑΠΕ να γίνει μελέτη για να παρουσιαστεί η υποχρέωση για το σύνολο των υπό αποχώρηση συναδέλφων για να δούμε την εκροή των χρημάτων μέχρι τις 31/12/2010.
 
9)      Άμεση υπογραφή των τροποποιήσεων του συμβολαίου υγείας.

10)   Ο χρόνος αποχώρησης των συναδέλφων οι οποίοι συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις από τις 31/12/2005 μέχρι τις 31/12/2008 προτείνουμε η αποχώρηση να πραγματοποιηθεί ένα μήνα μετά από το χρόνο που αναφέρεται στο πρόχειρο πρακτικό συμφωνίας.

11)   Εκτός του όποιου τραυματισμού στο ΑΤΑΠΕ να δοθούν επί πλέον 150.000 €. Σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα ο ένας επί πλέον μισθός να πάει στο ΑΤΑΠΕ.

Τέλος, θα θέλαμε να δει με κατανόηση η εταιρία τις περιπτώσεις που κάποιοι εργαζόμενοι έχοντας σοβαρούς λόγους να μην φύγουν στα χρονικά όρια που βάζει, να τους δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος, χωρίς βέβαια να χάσουν.

Όσον αφορά το ΑΤΑΠΕ ζητάμε να γίνει μελέτη στην οποία να φανούν τα ποσά που θα απαιτηθούν για το σύνολο των συναδέλφων που θα αποχωρήσουν και παράλληλα να γίνει κοινή συνεδρίαση Δ.Σ. Συλλόγου και ΑΤΑΠΕ προκειμένου να δούμε την μελλοντική πορεία του ταμείου.

Για το σοβαρό θέμα των υποκαταστημάτων πάγια θέση μας είναι η παραμονή τους.
Γι΄αυτό το θέμα θα επανέλθουμε με τις θέσεις μας σε νέα ανακοίνωση.

Συναδελφικά,
Η Σ.Ε.