09 Απρ 2009

Ανακοίνωση για την νέα παραγωγή

Συνάδελφοι,

Μετά το κλείσιμο της EOS και με την εισροή νέων εργασιών στην εταιρία μας, ο φόρτος εργασίας για τους συναδέλφους μας ξεπέρασε κάθε όριο τόσο για τα υποκαταστήματα της περιφέρειας, όσο και της Αθήνας. Καλοδεχούμενη βέβαια η νέα παραγωγή, αλλά θα πρέπει να συνοδεύεται τόσο από τον απαιτούμενο συντονισμό και οργάνωση όσο και από ανθρώπινες συνθήκες εργασίας.

Φανταζόμαστε όμως ότι σ' αυτή την συγκυρία η Διοίκηση δεν θα επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντος (ΕΓΝΑΤΙΑ) με την νέα παραγωγή που στο τέλος μας έμειναν μόνο οι ζημιές!!!

Κύριοι της Διοίκησης,
Οφείλετε να πάρετε άμεσα μέτρα στήριξης για τους συναδέλφους μας, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στον αυξημένο φόρτο εργασίας που προέκυψε, αλλά και για να επανέλθουν οι εργασιακές συνθήκες σε ανθρώπινα επίπεδα.

Έχουμε επαναλάβει πολλές φορές στους διοικούντες, ότι η εποχή αυτή, ιδιαίτερα μετά την ματαίωση της πώλησης, δεν είναι η καλύτερη για το κλείσιμο των υποκαταστημάτων. Αντίθετα, λόγω των προβλημάτων που παρουσιάζονται στην ασφαλιστική αγορά πρέπει να οργανωθούμε όσο το δυνατόν καλλίτερα για την υποδοχή της νέας παραγωγής. Φαίνεται ότι η ζημιά που πάθαμε με την προσπάθεια πώλησης της εταιρίας δεν προβλημάτισε την Διοίκηση που επιμένει.Συναδελφικά
Η Σ.Ε.