19 Μάι 2009

ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ


Μήπως στις περιοδείες που πραγματοποιεί αυτές τις μέρες η Διοίκηση στην περιφέρεια, πέραν από τις συμβουλές που δίνει!!! και τα μεγάλα οράματα που παρουσιάζει για την καλύτερη λειτουργία της εταιρίας … πρέπει να ασχοληθεί και λίγο με τις άθλιες συνθήκες εργασίας των συναδέλφων που δημιουργήθηκαν μετά το κλείσιμο των υποκαταστημάτων;
Μήπως πρέπει να σταματήσει να δοκιμάζει την αντοχή των συναδέλφων με το φόρτο εργασίας που έχει δημιουργηθεί;
Επιτέλους Κύριοι της διοίκησης, σταματήστε την απαξίωση των συναδέλφων και της εταιρίας.
Να μην πληρώσουν τα λάθη σας οι εργαζόμενοι και η εταιρία.

Η Σ.Ε.