07 Φεβ 2001

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΔΑΚΕ  ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "Η ΕΘΝΙΚΗ"

Συνάδελφοι,

Η ανησυχία όλων μας για το ασφαλιστικό που προσπαθεί να προχωρήσει η κυβέρνηση είναι μεγάλη.  Δεν μπορούμε όμως να παραμείνουμε με σταυρωμένα χέρια.  Η πορεία και η εξέλιξη του Τ.Α.Π.Ε. αφορά όλους τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και την Διοίκηση της Εταιρίας.  Η κύρια επιδίωξή μας θα πρέπει να είναι η αυτοδυναμία και ανεξαρτησία του Τ.Α.Π.Ε.

Για το λόγο αυτό, προτείναμε στο Δ.Σ. του Συλλόγου:

1.             Την άμεση αξιοποίηση όλων των παραγόντων της Εταιρίας, όπως αναλογιστές, νομικούς, συνδικαλιστές που χειρίστηκαν τα θέματα του Ταμείου, εκπροσώπους της Διοίκησης, κ.λπ.
2.             Τη δημιουργία φακέλου με τεκμηριωμένες θέσεις που θα ενισχύει την επιχειρηματολογία μας σ'αυτήν την κατεύθυνση.
3.             Μελέτη όλων των εναλλακτικών σεναρίων.
4.             Επιλογή κατάλληλου χρόνου για ενημέρωση του Υπουργείου αλλά και των πολιτικών κομμάτων.
5.             Την αναβάθμιση του Τ.Α.Π.Ε. Διοικητικά και την στελέχωσή του σε επίπεδο Διεύθυνσης και όχι σε επίπεδο τομέα που είναι σήμερα.  Αυτό το θεωρούμε αναγκαίο για τρείς βασικούς λόγους:
5.1.      Η ενίσχυση της στελέχωσης του Τ.Α.Π.Ε. δεν επιβαρύνει το ταμείο ώστε να δημιουργηθεί πρόβλημα στο κόστος λειτουργίας, αλλά την Εταιρία.  Θεωρούμε αδιανόητο να μας πει η Διοίκηση ότι δεν θα ήθελε να πληρώσει το κόστος για τρεις ή τέσσερις απεσπασμένους συναδέλφους στο Τ.Α.Π.Ε. όταν πληρώνει 100 και πλέον εκατομμύρια για απεσπασμένους σε Υπουργούς και Βουλευτές.
5.2.      Το Τ.Α.Π.Ε. ως Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου, σε περίπτωση που προχωρήσουν οι συζητήσεις για συγχωνεύσεις ταμείων, θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να κάνει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις με άλλες διοικήσεις ταμείων, αλλά και με το Υπουργείο.  Η αναβάθμιση που προτείνουμε θα ενισχύσει την ουσιαστική παρέμβαση.
5.3.      Η αναβάθμιση σε Διεύθυνση του Ταμείου και η δημιουργία τριών τομέων (Πρόνοια - Σύνταξη - Υγεία) θα ενισχύσει την εξυπηρέτηση του Ταμείου προς τους ασφαλισμένους έντονα και αισθητά, ενισχύοντας παράλληλα, την επιχειρηματολογία μας ότι δεν δεχόμαστε υποβαθμισμένες Υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης από οποιονδήποτε άλλο φορέα, γεγονός που όπως γνωρίζουμε, είναι αδύνατο να προσφέρει το Ι.Κ.Α. ή άλλο ταμείο.


Δυστυχώς, η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου απέρριψε την πρότασή μας για αναβάθμιση του Τ.Α.Π.Ε. με αστήριχτες, κατά την άποψή μας, θέσεις.

Γι' αυτό το λόγο, απευθύνουμε την πρόταση αυτή προς όλους τους εργαζόμενους και την Διοίκηση της Εταιρίας και καλούμε την πλειοψηφία του Συλλόγου (ΠΑΣΚΕ - ΡΠ) να ξανασκεφθούν την πρότασή μας, γιατί πιστεύουμε ότι όλοι μας έχουμε τις ίδιες αγωνίες.


Συναδελφικά,
Η Σ.Ε.