21 Ιουν 2001

"ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟΝ Ο.Ε.Υ. ΚΡΙΝΟΝΤΑΣ Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ;"

ΔΑΚΕ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
"ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟΝ Ο.Ε.Υ. ΚΡΙΝΟΝΤΑΣ 'Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ;"

Συνάδελφοι,

Η παράταξή μας από την πρώτη στιγμή αντέδρασε στην απόφαση της Διοίκησης για την πρόσληψη συμβούλων.  Θεωρούμε προκλητική την ενέργεια αυτή απέναντι στους συναδέλφους, τόσο σε επίπεδο αμοιβών, όσο και σε εξουσία που απολαμβάνουν.

Η Διοίκηση θα μπορούσε να αξιοποιήσει τους συμβούλους χωρίς συμβάσεις φεουδαρχικού χαρακτήρα.  Και τίθεται το ερώτημα:  Έχουν το δικαίωμα οι σύμβουλοι που δεν υπάγονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, να κρίνουν και να προτείνουν συναδέλφους που υπάγονται στον Ο.Ε.Υ., επηρεάζοντας την υπηρεσιακή τους εξέλιξη; 

Η άποψή μας είναι ότι δεν το έχουν.

Αντλούν το δικαίωμα κατά παράβαση του Οργανισμού επειδή τοποθετήθηκαν από τη Διοίκηση ως Προϊστάμενοι Διεύθυνσης.  Επίσης, πιστεύουμε ότι δεν το έχουν και για ηθικούς λόγους, διότι ουδέποτε κρίθηκαν, ούτε πρόκειται να κριθούν, αφού η παραμονή τους στην Εταιρία καθορίζεται μόνο από συμβατική σχέση, σε αντίθεση με όλους εμάς που κρινόμεθα από την πρώτη μέρα που προσληφθήκαμε σ'αυτή την Εταιρία.

Καλούμε τη Διοίκηση να αξιοποιήσει τους συμβούλους όπως αυτή κρίνει, σε καμία όμως περίπτωση δεν θα πρέπει να επηρεάζεται ή να αποδέχεται απόψεις που αφορούν την υπηρεσιακή μας εξέλιξη.
Συναδελφικά,

Η Συντονιστική Επιτροπή