18 Μαρ 2009

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ


Συνάδελφοι

Αυτή την περίοδο βιώνουμε μια τυφλή αντιπαράθεση μεταξύ των μελών του Συλλόγου. Η αντιπαράθεση αυτή δεν έχει σχέση με τις διαφορετικές θέσεις για τα συμφέροντα των εργαζομένων αλλά είναι επικεντρωμένη σε προσωπικές αντιπαλότητες και σε υπερβολές.

Η κατάσταση αυτή οδηγεί τον Σύλλογο σε αδιέξοδο και απαξιώνει τον ρόλο κάθε συνδικαλιστή .

Η δική μας παράταξη βρίσκεται έξω από αυτό τον πόλεμο που αναπτύσσεται χωρίς κανόνες και λογική.

Καλούμε με ειλικρίνεια όλα τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου να αναλογισθούν αυτά που μας ενώνουν μέσα στην εταιρία και να σταματήσουν τον εξοντωτικό μεταξύ τους πόλεμο που οδηγεί τριγμούς στις κατακτήσεις πολλών ετών.

Δεν κινδυνεύουμε από τις θέσεις που έχουμε και τις αντιθέσεις που πιθανά θα παρουσιαστούν μεταξύ μας διότι χρέος μας είναι να βρούμε εκείνη την συνισταμένη που θα μας φέρει όλους πιο κοντά στην επίλυση των ζητημάτων.

Οι προσωπικές αντιπαραθέσεις όμως οδηγούν στον αποσυντονισμό στην αδράνεια στην απαξίωση και στην υποβάθμιση του ρόλου του Συλλόγου σε κάθε διαπραγμάτευση.

Δεν θα κριθούμε στο τέλος από τις κορώνες και την επαναστατικότητα που δείχνουμε ο ένας έναντι του άλλου αλλά από την χρησιμότητα μας τόσο στους εργαζομένους όσο και στην εταιρία.


Η Συντονιστική Επιτροπή