30 Ιουλ 2010

Πρώτη τοποθέτηση του νέου προέδρου της ΔΑΚΕ Νίκου Νικολετόπουλου

Η αντεργατική σειρά μέτρων και πολιτικών που υιοθέτει η κυβέρνηση, πειθαρχώντας στο μνημόνιο και της επιταγές της τρόικας, ώστε να αποκτήσουμε πάλι, ως μας λέγεται, την χαμένη μας "αξιοπιστία" έναντι των αγορών και των δανειστών μας (σημειωτέον μέχρι τον Μάιο γνωστοί και ως κερδοσκόποι) έχει αποδομήσει κάθε αίσθημα εργασιακής ασφάλειας και αξιοπρέπειας.

Οι εισηγήσεις της εργοδοτικής πλευράς για φθηνότερη και πιο ευέλικτη εργασία και ευκολότερες απολύσεις φαντάζουν πλέον ως φόβητρο για τους εργαζομένους.

Στο πλαίσιο των νέων μορφών εργασίας συναντάμε πλέον την έμμεση κατάργηση οργανικών θέσεων ευθύνης και στο οργανόγραμμα της Εταιρείας, καθώς και την εισαγωγή νέου τύπου θέσεων " σε επίπεδο…", πράγμα που θα πρέπει οπωσδήποτε να μας προβληματίζει όλους για τα εργασιακά μας δικαιώματα στο μέλλον.

Παράλληλα, οι συλλογικές συμβάσεις, η συνήθης μέχρι σήμερα πρακτική, αλλά και οι συστάσεις του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας για ίση μεταχείριση των εργαζομένων που επιθυμούν να αποχωρήσουν με το πρόγραμμα καταγγελιών με συναινετικές διαδικασίες αγνοούνται επιδεικτικά από την Διοίκηση η όποια επιμένει να κοιτά τα πράγματα από τη δική της οπτική γωνία.

Όμως, οι προσδοκίες των εργαζομένων στην Εταιρεία δεν ταιριάζουν με τέτοιες πολιτικές και στάσεις. Οι εργαζόμενοι απαιτούν να δοθεί όραμα και προοπτική ακόμα μεγαλύτερης ανάπτυξης στην Εταιρεία μας, με συνεργασία και αξιοποίηση όλων των συναδέλφων, με άμεση λύση στα προβλήματα που κάθε στιγμή προκύπτουν και με τη διασφάλιση κλίματος εργασιακής ασφάλειας και εμπιστοσύνης.

Συνάδελφοι, όλα δείχνουν ότι τα χειρότερα έρχονται, και μόνο με κοινούς αγώνες και μαζική συμμετοχή στις συλλογικές διαδικασίες θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε όσα έχουν μέχρι τώρα κατακτηθεί.

Συνάδελφοι, μέσα στο δυσμενές κλίμα που έχει διαμορφωθεί για την εργασιακή μας ασφάλεια και την κοινωνική μας ευημερία, με μεγάλο αίσθημα ευθύνης, θα υπηρετήσω με σύνεση την εντολή που μου δόθηκε να οδηγήσω την παράταξη της ΔΑΚΕ και με την πολύτιμη βοήθεια των στελεχών της παράταξης και την αρωγή σας, μαζί θα παλέψουμε για την επίτευξη όλων των κοινών μας στόχων, την ευόδωση των αγώνων μας, την επίλυση των καθημερινών, αλλά και σημαντικότερων προβλημάτων, καθώς και την ευημερία όλου του έμψυχου δυναμικού που συνεπάγεται στην ευημερία της Εταιρίας και των διοικούντων της.

Σας καλώ όλους σε αυτόν τον κοινό αγώνα.

Συναδελφικά

Νίκος Νικολετόπουλος