07 Ιαν 2011

Απαξίωση Συναδέλφων

Συνάδελφοι,
Οι πρόσφατες τοποθετήσεις προσώπων που καταλαμβάνουν Διευθυντικές θέσεις μέσα στο Οργανόγραμμα, φανερώνει με τον πιο εμφατικό τρόπο την άποψη που η Διοίκηση έχει σχηματίσει για το Ανθρώπινο Δυναμικό της Εταιρείας μας.

Η αναλογία των Στελεχών ξένων προς την Εθνική, έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο και οι φήμες για τη συνέχιση αυτού του φαινόμενου κατά τη στελέχωση και άλλων νευραλγικών Διευθύνσεων συνεχίζονται.

Η Διοίκηση δείχνει έμπρακτα ότι δεν είναι διατεθειμένη να εκμεταλλευτεί την εμπειρία και τις γνώσεις των εργαζομένων στην Εταιρία μας και επιλέγει συνειδητά να τους παραμερίσει, να τους απογοητεύσει και να δώσει το μήνυμα ότι η εξέλιξη κάθε υπαλλήλου, ανεξαρτήτως προσόντων, φιλοδοξίας και δυνατοτήτων, έχει ένα ορατό σημείο τερματισμού πολύ πριν τα ανώτατα κλιμάκια της Υπαλληλικής ιεραρχίας.

Επί πολλά έτη οι εργαζόμενοι στην Εταιρεία μας έχουν αποδείξει ότι όχι μόνο είναι ικανοί να επανδρώσουν τις ανώτατες Διοικητικές θέσεις, αλλά επιπρόσθετα η ΕΘΝΙΚΗ τροφοδοτούσε με Στελέχη και την υπόλοιπη Αγορά, και αυτό αποτελούσε την πιο μεγάλη απόδειξη για το επίπεδο και την ποιότητα του Δυναμικού της.
Η πρακτική της πρόσληψης Στελεχών εκτός ΕΘΝΙΚΗΣ κατά το παρελθόν, δυστυχώς δεν έχει δικαιώσει τις προσδοκίες των Διοικήσεων, αφού το έργο και η αποτελεσματικότητα τους ήταν αμφίβολα.

Οι εργαζόμενοι στην Εταιρία μας μέσω τις καθημερινής τους προσπάθειας (και όχι πάντα με τις καλύτερες συνθήκες), τις επαγγελματικής τους συνείδησης, της εμπειρίας τους και των γνώσεων τους, μπορούν να εγγυηθούν περισσότερο από τον οποιονδήποτε, την ανάπτυξη της και την εδραίωση της στη Πρώτη Θέση.

Καλούμε τη Διοίκηση να σταματήσει τη συνέχιση αυτής της πρακτικής και να εμπιστευτεί και να αξιοποιήσει το Ανθρώπινο Δυναμικό της Εταιρείας μας.

Συναδελφικά,
Η Σ.Ε.