20 Ιαν 2011

Απαξίωσης συνέχεια

Απαξίωσης Συνέχεια….

Η διοίκηση παγιώνοντας την αντίληψη που έχει για το Ανθρώπινο Δυναμικό της Εταιρείας μας, συνεχίζει τη στελέχωση των ανώτερων Διοικητικών θέσεων με στελέχη ξένα προς την ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ.

Σε μια προσπάθεια "αλλαγής" της φυσιογνωμίας της Εταιρείας μας και ανάδειξης ενός πιο "τεχνοκρατικού" προφίλ, οι εργαζόμενοι παραγκωνίζονται, προφανώς γιατί (σύμφωνα και με τις πράξεις της Διοίκησης) δεν έχουν το ειδικό βάρος να ηγηθούν σημαντικών θέσεων στην Εταιρεία μας. Κύριοι της Διοίκησης σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρεία μας ΕΧΕΙ πλέον στελέχη με εμπειρία, γνώσεις και τα απαραίτητα τυπικά προσόντα, που μπορούν να στελεχώσουν σημαντικές θέσεις στην Εταιρεία.

Είναι διάχυτος ο φόβος στους Εργαζόμενους, ότι το φαινόμενο της αθρόας εισαγωγής στελεχών από την Αγορά θα διογκωθεί περεταίρω, όχι μόνο στις ανώτερες θέσεις, αλλά σταδιακά και στις χαμηλότερες θέσεις ευθύνης, κάτι που θα αποτελέσει αρνητική εξέλιξη και θα δημιουργήσει ένα "πλεονάζον" δυναμικό "παλαιάς σχολής" σύμφωνα με τη Διοίκηση, που πιθανόν μελλοντικά θα κριθεί μη απαραίτητο για την Εταιρεία.

Συνάδελφοι, σε αυτή την κρίσιμη καμπή για την πορεία της Εταιρείας μας, στο δυσμενές αλλά ταυτόχρονα και γεμάτο ευκαιρίες οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, το πιο απαραίτητο στοιχείο για τον επιτυχή βηματισμό της είναι η οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ Διοίκησης, Εργαζομένων και Συνεργατών.

Οι διοικητικές παλινωδίες, η έλλειψη επιχειρηματικού σχεδίου και η απαξίωση του Ανθρωπίνου Δυναμικού της Εταιρείας μας δείχνει ότι το στοίχημα της εμπιστοσύνης δύσκολα μπορεί να κερδηθεί.

Σας καλούμε για μια ακόμη φορά να δείξετε εμπιστοσύνη στα στελέχη της Εταιρείας μας.

Συναδελφικά,
Η Σ.Ε.