21 Δεκ 2018

Διοικητικές αλλαγές

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η κενή θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στην Εταιρία μας, για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, μόνο αρνητικά εισέφερε στον τρόπο λειτουργίας και λήψης αποφάσεων. Παρέτεινε την αβεβαιότητα και μετέδιδε σε όλους το μήνυμα της προσωρινότητας της παρούσας κατάστασης. Αποτελούσε δικαιολογία για μη λήψη αποφάσεων, καθυστερήσεων και αναβολών σημαντικών και κρίσιμων θεμάτων για την πορεία της Εταιρίας αλλά και τροφοδοτούσε σχόλια περί έλλειψης ικανότητας διοίκησης της μεγαλύτερης ασφαλιστικής δύναμης της χώρας.

Για όλους τους παραπάνω λόγους θεωρούσαμε ανέκαθεν επιβεβλημένη την πλήρωση αυτής της θέσης και ευελπιστούμε, τόσο για το καλό όλων μας όσο και της Εταιρίας μας, ο κ. Κωνσταντάς που την ανέλαβε να πετύχει απολύτως στα νέα του αυξημένα καθήκοντα.

Περιμένουμε, να δούμε μια νέα δυναμική στη διοίκηση της Εταιρίας που να δίνει όραμα στους συναδέλφους, αξία στους άξιους αλλά και την αίσθηση ότι αυτή η Εταιρία διοικείται και δεν είναι ακυβέρνητο καράβι που πλέει προς άγνωστο  προορισμό. Προσδοκούμε τα δύο νέα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της Εταιρίας μας, η κα Σκανδαλιάρη και ο κ. Καραγρηγορίου, να μεταφέρουν την αληθινή εικόνα στις συνεδριάσεις, να μην διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα με γνώμονα κομματικά ή άλλα ιδιοτελή κριτήρια και να λαμβάνουν αποφάσεις οι οποίες θα ωθούν την Εταιρία στην ανάπτυξη και δεν θα την κρατούν δέσμια σε αγκυλώσεις που η ΕΤΕ ή εξωγενείς παράγοντες επιβάλλουν εδώ και καιρό.

Συνάδελφοι,

Η χρονιά που έρχεται είναι καταλυτική για όλους μας. Η διαπραγμάτευση για την Συλλογική μας Σύμβαση είναι μπροστά και θα φανεί εάν οι προθέσεις για εργασιακή ειρήνη θα μείνουν προθέσεις ή θα μετουσιωθούν σε έργα. Οψόμεθα…

Ευχές για Καλά Χριστούγεννα και Υγεία για όλους!

Η

Σ.Ε.