20 Απρ 2021

Η ΕΤΕ και η καρέκλα

Συνάδελφοι,

Αύριο στη Γενική Συνέλευση των μετόχων  της ΕΤΕ θα ληφθεί μια απόφαση χωρίς επιστροφή. Ανεξάρτητα από το τίμημα που τυχόν θα λάβει από την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής, η τράπεζα θα έπρεπε να θεωρεί ως υποχρέωσή της να μεριμνήσει και για την προστασία των ανθρώπων που αποτελούν την Εταιρία μας, των εργαζομένων και των δικτύων πωλήσεων.

Αντ’ αυτού είμαστε δυστυχώς σχεδόν βέβαιοι πως, όπως έγινε και με την Exin, έτσι και τώρα η τράπεζα δεν έχει ούτε πρόκειται να θίξει θέμα εργαζομένων και συνεργατών. Δεν μπήκε, μαθαίνουμε, στον κόπο να ασχοληθεί με το πιο σοβαρό «asset» αυτής της Εταιρίας, που φέρει την Εταιρική Κουλτούρα, την πολύχρονη Εμπειρία και την Στιβαρότητα και Σοβαρότητα που απαιτεί η θέση της Ηγέτιδας της Αγοράς.

Είναι λυπηρό γεγονός η Εθνική τράπεζα να δείχνει τόσο αδύναμη σε μια τόσο σημαντική για την ελληνική οικονομία και για το μέλλον της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, διαπραγμάτευση. Ξεχνάει μάλλον, ότι στον τομέα των υπηρεσιών οι άνθρωποι δημιουργούν τον πλούτο και γράφουν την ιστορία σε κάθε οργανισμό.

Είναι λυπηρό ότι, μετά από 130 χρόνια κοινής πορείας, το μοναδικό πράγμα που ζητήσατε είναι ένα μέλος στο ΔΣ της Εταιρίας μας για εσάς. Εκεί εξαντλήθηκε δυστυχώς η διαπραγματευτική σας ικανότητα, σε μια άδεια καρέκλα.

Συναδελφικά,

Η

Σ.Ε.