09 Μαρ 2006

Εθελουσία έξοδος

ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ ΕΞΟΔΟΣ

Συνάδελφοι,

Βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις μεταξύ του Συλλόγου και της Διοίκησης της Εταιρίας μας σχετικά με την παροχή κινήτρων που αφορούν την εθελουσία έξοδο του προσωπικού.
Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, και όχι μόνο, προκύπτει έντονος προβληματισμός, διότι το ποσό των πέντε εκατομμυρίων ευρώ που έχει εγκριθεί με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας μας πρέπει να διαμορφώσει τα κίνητρα της εθελουσίας εξόδου.
Αντιλαμβάνεσθε ότι από τη στιγμή που δεν είναι γνωστός ο αριθμός των συναδέλφων που προτίθενται να αποχωρήσουν από την Εταιρία, είναι πολύ δύσκολο να ορισθούν και τα κίνητρα.
Οι συζητήσεις θα συνεχισθούν προκειμένου να οδηγηθούμε σε λύση, με αίσθημα δικαιοσύνης και αναγνώρισης της προσφοράς απέναντι σε όσους συναδέλφους μας επιθυμούν να αποχωρήσουν από την Εταιρία, όπως έγινε και στην προηγούμενη εθελουσία.
Θέλουμε όμως να επισημάνουμε ότι η απόφαση του κάθε συναδέλφου που σκέπτεται να αποχωρήσει από την Εταιρία είναι εντελώς προσωπική, διότι πιστεύουμε ότι από μόνος του έχει την ικανότητα να εκτιμήσει το πραγματικό του συμφέρον.
Δεν επιθυμούμε να δώσουμε "οδηγίες προς ναυτιλομένους" γιατί η περίπτωση του κάθε συναδέλφου είναι εντελώς ξεχωριστή.
Κατά το παρελθόν ανάλογες "οδηγίες" από "ειδικούς" που δόθηκαν και αφορούσαν το ομαδικό συμβόλαιο των συναδέλφων του πρώην ΑΣΤΕΡΑ μάλλον οδήγησαν ορισμένους σε λανθασμένες αποφάσεις.

Συναδελφικά,

Η Σ.Ε.

Υ.Γ.: Δεν είχαμε την πρόθεση να βγάλουμε ανακοίνωση προτού ολοκληρωθούν οι συζητήσεις με τη Διοίκηση. Μετά, όμως, από την ανακοίνωση της Ριζοσπαστικής Πρωτοβουλίας εν μέσω των συζητήσεων θεωρήσαμε επιβεβλημένο να καταγράψουμε τα παραπάνω ως απάντηση στα ερωτήματα των συναδέλφων που δημιουργήθηκαν.