15 Οκτ 2007

Εκλογές Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Συνάδελφοι,

Προκηρύχτηκαν οι εκλογές του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας για την Κυριακή 9/12/2007.
Οι συνάδελφοι που είναι εγγεγραμμένοι (εν ενεργεία και συνταξιούχοι) δύνανται μέχρι και τις 2/11/2007 να τακτοποιήσουν τις οφειλόμενες συνδρομές τους, προκειμένου να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία.
Επίσης, όποιοι από τα μέλη και τους φίλους της παράταξης επιθυμούν να εγγραφούν σαν νέα μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου και να συμμετέχουν στη διαδικασία πρέπει μέχρι τις 2/11/2007 να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Βασικά, απαιτείται επικυρωμένος τίτλος οικονομικών Σπουδών Α.Ε.Ι. ή μεταπτυχιακό στα οικονομικά.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον εκλεγμένο στη διοίκηση του Επαγγελματικού Ταμείου Οικονομολόγο συνάδελφο κ. Ιωάννη Κανδηλιώτη, στα τηλέφωνα 29460 ή 69 79 97 67 68.