28 Ιουν 2010

Διαδικασία προαγωγών

Κοινοποίηση : ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ν.Δ. κ. ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Γραμματέα: κ. Γιάννη Μανώλη
Αναπληρωτή: κ. Φίλιππο Ταυρή
ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Αν. Υπεύθυνο: κ. Χρήστο Σταϊκούρα

Αθήνα 28/06/2010

Συνάδελφοι,
Πόσο πρωτοποριακές ακούγονταν οι ιδέες του ΠΑΣΟΚ περί αξιοκρατίας; Open Gov., επιλογή στελεχών για τον δημόσιο τομέα χωρίς να λογίζονται πολιτικές τοποθετήσεις, διαφάνεια, τυπικά προσόντα, αξιοκρατία…
Μέσα σε εννέα μήνες όλες αυτές οι έννοιες αγγίζουν τα όρια της φαιδρότητας όταν συνδέονται με τις κυβερνητικές επιλογές. Όπου το κράτος έχει λόγο, επιλέγονται όσοι είναι άμεσα συνδεδεμένοι με την πορεία του "σοσιαλιστικού κινήματος", το οποίο φροντίζει για την συστηματική αποδόμηση της εθνικής μας ταυτότητας, της οικονομικής μας αυτοτέλειας και της κοινωνικής συνοχής.

Η Ειδική Κομματική Οργάνωση Ασφαλιστικών Εταιριών, της Νέας Δημοκρατίας επισημαίνοντας έγκαιρα τα φαινόμενα αυτά, καλείται να διασφαλίσει την μη εμφάνισή τους στον χώρο των Ασφαλιστικών Εταιριών.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ. Εντός των προσεχών ημερών αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία των προαγωγών. Ο τρόπος υλοποίησής τους όμως προκαλεί πολλά και σοβαρά ερωτήματα.

Βάσει του Εσωτερικού Κανονισμού Εργασίας (Ε.Κ.Ε.) της εν λόγω εταιρίας, η προαγωγές πραγματοποιούνται βάσει των φύλλων ποιότητας, τα οποία αφορούν την επιχειρησιακή απόδοση των προς κρίση εργαζομένων, κατά την διάρκεια του προηγούμενου έτους. Σήμερα αυτά τα φύλλα ποιότητας δεν υπάρχουν καθώς δεν έχει ληφθεί πρόνοια για την πραγματοποίηση της διαδικασίας συμπλήρωσής τους. Ως εκ τούτου οι προαγωγές θα πραγματοποιηθούν με τα προπέρσινα (!!!) φύλλα ποιότητας.

Βάσει ποιων κριτηρίων επομένως θα πραγματοποιηθούν οι προαγωγές; Πως θα ληφθούν αποφάσεις αναφορικά με το ποιος θα προαχθεί και πιθανώς θα καλύψει τις θέσεις ευθύνης της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ, όταν δεν υπάρχει η απαραίτητη πληροφόρηση; Οι προσπάθειες των εργαζομένων κατά την διάρκεια του προηγούμενου έτους δεν θα ληφθούν υπόψη; Π.χ. εάν ένας συνάδελφος εκπλήρωνε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις το 2008 και επέστρεψε το προηγούμενο έτος με συνέπεια να μην έχει σήμερα φύλλο ποιότητας, δεν θα κριθεί για προαγωγή; Εάν μία συνάδελφος έλειπε με άδεια εγκυμοσύνης κατά το ίδιο χρονικό διάστημα θεωρείται λόγω απουσίας φύλλου ποιότητας, ως μη ικανή για προαγωγή;

Η μη τήρηση όμως του Ε.Κ.Ε., αναφορικά με τα φύλλα ποιότητας κρύβει και άλλους κινδύνους:
·         Ποιος διασφαλίζει πως οι όποιες αποφάσεις ληφθούν - δεδομένης της καταστρατήγησης του Ε.Κ.Ε. - δεν θα προσβληθούν δικαστικά και τελικά θα ανατραπούν;
·         Ποιος διασφαλίζει πως η διαδικασία πραγματοποίησης προαγωγών χωρίς φύλλα ποιότητας δεν θα παγιωθεί δημιουργώντας δεδικασμένα, οδηγώντας σε πλήρη καταστρατήγηση στο μέλλον του Ε.Κ.Ε.;
·         Ποιος διασφαλίζει πως δεν θα διαταραχθούν οι σχέσεις μεταξύ εργαζομένων, οι οποίοι θα συνειδητοποιήσουν που οι προσπάθειές τους σε επιχειρησιακό επίπεδο δεν λαμβάνονται υπόψη για την επαγγελματική τους εξέλιξη;
·         Ποιες θα είναι οι συνέπειες όλων αυτών των στρεβλώσεων στην λειτουργία της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ;

Η Ειδική Κομματική Οργάνωση Ασφαλιστικών Εταιριών, της Νέας Δημοκρατίας καλεί την Διοίκηση της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ αλλά και τον Σύλλογο των Εργαζομένων της εταιρίας να λάβουν σοβαρά υπόψη τους τις άνωθεν επισημάνσεις και να πράξουν ό,τι είναι απαραίτητο προκειμένου η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ να λειτουργήσει χωρίς κλυδωνισμούς, προσφέροντας την απαραίτητη σταθερότητα στην Ασφαλιστική Αγορά στο σύνολό της.

Για την Ε.Κ.Ο. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ