21 Οκτ 2003

Ιστορική απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑΠΕ

Συνάδελφοι,

1. Στην χθεσινή (20/10/2003) συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Α.Π.Ε. πάρθηκε μια ιστορική απόφαση.

Μετά από εισήγησή μας και παρά την αντίθετη γνωμοδότηση -παρότρυνση- του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με πλειοψηφία 4 προς 1, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να μην ασκήσει το Τ.Α.Π.Ε. αναίρεση στο Συμβούλιο Επικρατείας, στην θετική απόφαση του Εφετείου Αθηνών που αφορά το πλαφόν στο εφ' άπαξ του πρώην συναδέλφου μας Μαμάκου Σωτήρη.

Αυτό σημαίνει ότι πλέον σε καμία θετική προς τους συνταξιούχους απόφαση Εφετειακού βαθμού που αφορά το πλαφόν του Νόμου 2084/92, δεν πρόκειται να ασκηθεί αναίρεση από το Ταμείο μας και συνεπώς σε σύντομο χρονικό διάστημα θα καταβληθούν στους συνταξιούχους μας τα χρήματα που δικαιούνταν και παράνομα στερήθηκαν από τον ασφαλιστικό νόμο.
Έτσι σταματάει η μακρόχρονη ταλαιπωρία των συναδέλφων μας συνταξιούχων.

2. Μετά τις πρόσφατες εκλογές για το Δ.Σ. του Συλλόγου, τηρώντας την αρχή μας για ύπαρξη ομοφωνίας στα θέματα που αφορούν το Τ.Α.Π.Ε. και το Ομαδικό μας Συμβόλαιο, ήρθε για συζήτηση και επαναβεβαίωση από το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου η απόφαση της μετατροπής του Κλάδου Πρόνοιας του Ταμείου μας από Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σε Ανεξάρτητο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με ευεργετικές παροχές για το σύνολο των εργαζομένων αλλά και των ήδη συνταξιούχων, που είχε πάρει ομόφωνα το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο.

Δυστυχώς η ΠΑΣΚΕ ζήτησε την αναβολή του θέματος για να προσκομίσει όπως είπαν νέες προτάσεις. Το Δ.Σ. σεβόμενο την υπαναχώρηση της ΠΑΣΚΕ αποφάσισε να μην επαναβεβαιώσει κατά πλειοψηφία την παλιά του απόφαση, αλλά να φέρνει το θέμα αυτό σε κάθε Διοικητικό Συμβούλιο, επιδιώκοντας την ομοφωνία που απαιτεί η σοβαρότητα του θέματος.

Μετά από τα παραπάνω, σαν εκπρόσωποι των εργαζομένων στο Δ.Σ. του Τ.Α.Π.Ε. εισηγηθήκαμε και το Δ.Σ. αποφάσισε στην συνεδρίαση του της 20/10/2003 να αναβληθεί η συζήτηση του θέματος της μετατροπής του Κλάδου Πρόνοιας σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που είχε μπει σαν θέμα της ημερήσιας διάταξης, μετά από επιστολή του Υπουργείου που ζητούσε τροποποιήσεις στην αναλογιστική μελέτη που είχαμε υποβάλλει προς έγκριση.


Συναδελφικά
Άγγελος Νικολάου
Γιάννης Πετσαλάκης