17 Δεκ 2003

Το Δ.Σ. αποφάσισε να καταργήσει το πλαφόν στο Εφάπαξ

Συνάδελφοι,
Σε συνέχεια της προηγούμενης απόφασης του Δ.Σ. του Ταμείου σχετικά με την καταβολή της διαφοράς του πλαφόν του νόμου 2084/92, προχωρήσαμε σε μια νέα ιστορική απόφαση.
Να καταβάλλεται η διαφορά του πλαφόν σε όλες τις περιπτώσεις.
Πιο συγκεκριμένα αποφάσισε:

1. Το εφάπαξ βοήθημα που προβλέπεται από τα άρθρα 71 και 72 του Καταστατικού του Ταμείου να καταβάλλεται εφεξής, σε όλους τους συνταξιοδοτούμενους χωρίς την εφαρμογή του πλαφόν του Ν.2084/92,
2. Να καταβληθεί η διαφορά του εφάπαξ βοηθήματος σε όλους τους συνταξιούχους που έχουν ασκήσει αγωγή κατά του Ταμείου με αίτημα την καταβολή της διαφοράς, μετά το 1993, χωρίς την καταβολή τόκων. (εκκρεμοδικία).-
3. Να καταβληθεί η διαφορά του εφάπαξ βοηθήματος σε όλους τους συνταξιούχους που έχουν υποβάλει σχετική αίτηση για την καταβολή της διαφοράς (διακοπή παραγραφής).
 4. Να καταβληθεί η διαφορά του εφάπαξ βοηθήματος σε όλους τους συνταξιούχους οι οποίοι, ούτε αγωγή έχουν ασκήσει, ούτε αίτηση έχουν υποβάλει. Η ρύθμιση αυτή αφορά τους συνταξιούχους της τελευταίας πενταετίας, αφού για τους άλλους η αξίωση είναι παραγεγραμμένη.
 Η παραπάνω απόφαση θα πρέπει να ληφθεί για τους ακόλουθους λόγους.
1. Η εφετειακή απόφαση (τελεσίδικη) που αφορά τον κ. Μαμάκο αποτελεί, ουσιαστικά, πρόκριμα (δεδικασμένο) για τις δεκάδες εκκρεμείς αγωγές που έχουν ασκήσει άλλοι συνταξιούχοι του Ταμείου. Σημειώνεται ότι έχει εκδοθεί και μία πρωτόδικη απόφαση (συνταξιούχος Β. Βασιλόπουλος) που δικαιώνει άλλο συνταξιούχο του Ταμείου. Αντίθετη απόφαση δεν υπάρχει.
2. Η εφετειακή απόφαση είναι πλήρως θεμελιωμένη, νομικά, στηριζόμενη σε δύο αληθινά πραγματικά περιστατικά.
 α) στο ότι ουδείς κοινωνικός πόρος ή εισφορά τρίτων υφίστατο ή υφίσταται υπέρ του Κλάδου Πρόνοιας που χορηγεί το εφάπαξ βοήθημα
 β) στο ότι η εργοδοτική εισφορά, πάντοτε μετά το 1997 υπολειπόταν σημαντικά της εισφοράς του ασφαλισμένου, ποτέ δε, δεν ήταν διπλάσια. Χαρακτηριστικά, αναφέρουμε ότι από το 2002 η εργοδοτική εισφορά είναι μηδενική.
 Έτσι, δεν τίθεται θέμα εφαρμογής του πλαφόν αφού η παροχή είναι καθαρά ανταποδοτική.
 3. Ενδεχόμενη συνέχιση των εκκρεμοδικών θα σημάνει επιβάρυνση του Ταμείου με μεγάλο κόστος, δεδομένου ότι θα υπάρξει επιβάρυνση με δικαστικά έξοδα, δικηγορικές αμοιβές και καταβολή τόκων υπερημερίας.
4. Η οικονομική κατάσταση του Κλάδου Πρόνοιας (αποθεματικά 50 εκατομμύρια ευρώ) δύναται να εξυπηρετήσει τις παροχές (χωρίς πλαφόν) τουλάχιστον για 30 χρόνια ακόμη.
5. Το άμεσο κόστος για την καταβολή των διαφορών ανέρχεται στο ποσό των 600.000,00 Ευρώ, που άνετα μπορεί να καταβάλει ο Κλάδος Πρόνοιας.

Η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου δηλαδή τα 4 μέλη του Δ.Σ. Αθανάσιος Καλογεράς, Ιωάννης Πετσαλάκης, Άγγελος Νικολάου και Αικατερίνη Γκαραγκάνη, διαφωνούντος του Προέδρου, ο οποίος εκφράζει την άποψη ότι το Ταμείο να ικανοποιεί τα αιτήματα των συνταξιούχων μόνον όταν αυτά τελεσιδικούν σε δεύτερο βαθμό, αποφασίζει την άρση του πλαφόν του εφάπαξ βοηθήματος στον κλάδο πρόνοιας.
Η Κυβερνητική Επίτροπος συμφωνεί με την τοποθέτηση του Προέδρου, με το σκεπτικό ότι κάθε μία περίπτωση που εκδικάζεται είναι ατομική και επιπλέον το θέμα θα ικανοποιηθεί, όταν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία επεξεργασίας από το Υπουργείο του καταστατικού του Ν.Π.Ι.Δ. που θα μετατραπεί ο Κλάδος Πρόνοιας. σύμφωνα με την ΑΔ.Σ. 4177/10.11.2003. Προς το παρόν ισχύει το άρθρο 57 του Ν/images/old_site/2084/92. Εξάλλου για το ίδιο θέμα έχει επιληφθεί το Φ30028/2687/1092/14.10.2003 έγγραφο του αρμόδιου Υπουργείου.

 Το Δ.Σ. αποφασίζει κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντος του Προέδρου και της Κυβερνητικής Επιτρόπου, να καταβληθεί η διαφορά του εφάπαξ σε όλους τους συνταξιούχους.

 Η απόφαση αυτή του Ταμείου θα κοινοποιηθεί σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό του Ταμείου στο Υπουργείο προς άρση της διαφωνίας της κ. Κυβερνητικής Επιτρόπου, το οποίο υποχρεούται μέσα σε 15 μέρες να αποφασίσει.

Συνάδελφοι,
Αφού η κυβέρνηση δεν θέλησε να λύσει αυτό το σοβαρό θέμα που αφορά τους συνταξιούχους συναδέλφους μας, οδηγώντας τους σε ατελείωτες δικαστικές διαμάχες, πιστεύουμε ότι τουλάχιστον δεν θα τολμήσουν να ακυρώσουν την απόφαση του Ταμείου μας και να αποφασίσουν αυτοί για το πώς θα καταβάλλονται τα δικά μας χρήματα

                                                                                    Συναδελφικά
                                                            Άγγελος Νικολάου     Γιάννης Πετσαλάκης