21 Ιουν 2004

Δελτίο Διαδοχικής Ασφάλισης

Διαδοχική Ασφάλιση - Δελτίο Διαδοχικής Ασφαλισης

Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 1 του Ασφαλιστικού Νόμου 3232/2004 για την διαδοχική ασφάλιση προβλέπεται η δημιουργία Δελτίου Διαδοχικής Ασφάλισης (Δ.Δ.Α), το οποίο και θα αποτελεί την "ασφαλιστική" ταυτότητα του κάθε εργαζόμενου.
Το Δελτίο αυτό συντάσσεται και τηρείται για κάθε εργαζόμενο που έχει διαδοχική ασφάλιση σε Οργανισμούς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης, με εξαίρεση το Δημόσιο, το οποίο τηρεί πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών

Το Δελτίο αυτό θα περιλαμβάνει ενδεικτικά:
1. Ονοματεπώνυμο ασφαλισμένου
2. Έτος γέννησης
3. Οικογενειακή κατάσταση
4. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης ( Α.Μ.Κ.Α.).
5. Χρονικοί περίοδοι ασφάλισης
6. Ποσό συντάξιμων αποδοχών
7. Χρονικές προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος
8. Εισφορές - Αποδοχές κ.λ.π.
Το Δελτίο θα αποστέλλεται από τον Ασφαλιστικό Φορέα στον κάθε ασφαλισμένο που υποχρεούται να το παραδώσει στο Τ.Α.Π.Ε, κρατώντας παράλληλα επικυρωμένο αντίγραφο μέχρι την συνταξιοδότησή του.

Την Παρασκευή 17/6 κυκλοφόρησε ερμηνευτική εγκύκλιος του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά με το Δελτίο αυτό.

Ολόκληρο το κείμενο της εγκυκλίου μπορείτε να το πληροφορηθείτε στο site του Συλλόγου στην ενότητα ΣΥΛΛΟΓΟΣ/ Ταμείο Ασφάλισης, Τ.Α.Π.Ε.
Για την καλύτερη διευκόλυνσή σας συντάξαμε υποδείγματα αιτήσεων (για Κύρια Ασφάλιση και για Επικουρική Ασφάλιση) που μπορείτε να το τυπώσετε από την ενότητα ΣΥΛΛΟΓΟΣ/ Υποδείγματα υπηρεσιακών εγγράφων 

Την αίτηση θα πρέπει να την υποβάλλετε άμεσα στον πρώτο φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, δηλαδή στο Ταμείο που πρωτοασφαλιστήκατε.
 
Ενδεικτικά  αναφέρουμε ότι η διεύθυνση αποστολής της αίτησης για το ΙΚΑ είναι: Διεύθυνση Ασφάλισης και Εσόδων, Αγ. Κωνσταντίνου 8, 102 41 Αθήνα και για το ΤΕΒΕ: Σατωβριάνδου 18, 10432 Αθήνα.
 
Η ίδια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθηθεί και για την Επικουρική Ασφάλιση, εφόσον έχετε ασφαλιστεί επικουρικά και σε άλλο φορέα πλήν του ΤΕΑΠΑΕ.
Η διεύθυνση αποστολής της αίτησης για το ΙΚΑ-ΤΕΑΜ είναι Αγ. Κωνσταντίνου 8, 102 41 Αθήνα.
 
 
Στην αίτηση καλό θα είναι να γράψετε και τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης ( Α.Μ.Κ.Α) που είναι ο αριθμός που αναγράφεται στην πλαστική κάρτα που έχετε όλοι προμηθευτεί από το Υπουργείο.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στους εκπροσώπους των εργαζομένων στο Τ.Α.Π.Ε.

Συναδελφικά
Άγγελος Νικολάου
Γιάννης Πετσαλάκης