02 Απρ 2007

Τα ομόλογα και τα Ταμεία μας

Τα ομόλογα και τα Ταμεία μας
 
Συνάδελφοι,

Το θέμα της επενδυτικής πολιτικής των ασφαλιστικών ταμείων έχει έρθει τις τελευταίες μέρες στο προσκήνιο λόγω του σκανδάλου με τις προμήθειες στην αγορά των δομημένων ομολόγων από διάφορα ασφαλιστικά ταμεία.
Το θέμα, αρκετά σοβαρό, δεν προσφέρεται για παραταξιακές ανακοινώσεις ή παιχνίδια εντυπώσεων.
Τόσο στο ΤΑΠΕ, όσο και στο Επικουρικό συμμετέχουν εκλεγμένοι εκπρόσωποι των εργαζομένων, στους οποίους μπορούν να απευθύνονται οι "ανησυχούντες" συνάδελφοι.
Θέλουμε λοιπόν να σας ενημερώσουμε δημόσια και συνολικά για τα όσα συμβαίνουν με την επενδυτική πολιτική των δυο ταμείων που μας αφορούν (ΤΑΠΕ και Επικουρικό).

Στο Επικουρικό μας η επένδυση σε μετοχές είναι ύψους 105.646.359 ευρώ και σε ομόλογα σταθερού εισοδήματος 295.912.938 ευρώ, δηλαδή η συνολική αξία επενδύσεων ανέρχεται στα 403.949.002 ευρώ.

Στο ΤΑΠΕ έχουμε επενδύσει σε μετοχές 55.577.736 ευρώ σε μερίδια αμοιβαίου κεφαλαίου (Δήλος) 765.223 ευρώ και σε ομόλογα 79.764.848 δηλαδή συνολική αξία επενδύσεων 136.107.807 ευρώ.
Στο ΤΑΠΕ από τα περίπου 80.000.000 ευρώ που έχουμε επενδύσει σε ομόλογα τα 78 εκατομμύρια είναι ομόλογα σταθερού εισοδήματος και τα δυο εκατομμύρια είναι επενδεδυμένα σε σύνθετα ομόλογα ελληνικού δημοσίου τα οποία αγοράστηκαν τον Ιούνιο του 2006 μετά από έγγραφη σύσταση της Εθνικής Τράπεζας.
Παραθέτουμε τον πλήρη πίνακα των ομολόγων που έχει επενδύσει το ΤΑΠΕ:

Ομόλογα Ελλ.ην. Δημοσίου
ΕΚΔΟΣΗ - ΛΗΞΗ

ΗΜΕΡΟΜ ΑΓΟΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ
10ΕΤΕΣ
19.05.2000 - 19.05.2010
6,00%
11/9/2000
1.467.351,43
15ΕΤΕΣ
20.05.1998 - 20.05.2013
7,50%
29/9/1999
2.934.702,86
15ΕΤΕΣ
20.05.1998 - 20.05.2013
7,50%
20/5/1998
2.934.702,86
15ΕΤΕΣ
20.05.1998 - 20.05.2013
7,50%
20/3/2000
4.889.214,97
15ΕΤΕΣ
11.01.1999 - 11.01.2014
6,50%
29/9/1999
2.934.702,86
15ΕΤΕΣ
11.01.1999 - 11.01.2014
6,50%
28/8/2000
3.521.643,43
20ΕΤΕΣ
22.10.1999 - 22.10.2019
6,50%
13/6/2000
4.402.054,29
20ΕΤΕΣ
22.10.1999 - 22.10.2019
6,50%
10/7/2000
1.760.821,72
20ΕΤΕΣ
22.10.1999 - 22.10.2019
6,50%
11/10/2000
1.614.086,57
20ΕΤΕΣ
22.10.1999 - 22.10.2019
6,50%
14/11/2000
3.362.582,54
20ΕΤΕΣ
22.10.1999 - 22.10.2019
6,50%
6/12/2000
1.614.086,57
20ΕΤΕΣ
22.10.1999 - 22.10.2019
6,50%
8/2/2001
2.100.000,00
32ΕΤΕΣ
07.03.2005-20.09.2037
4,50%
14/2/2006
3.700.000,00
10ΕΤΕΣ
13.01.2004-20.05.2014
4,50%
13/4/2004
2.918.000,00
15ΕΤΕΣ
09.06.2006-09.06.2021
6,00%*
9/6/2006
2.000.000,00
33ΕΤΕΣ
06.02.2007-20.09.2040
4,50%
6/2/2007
30.000.000,00
 
Σύνολο
 
 
72.153.950,10
  • Το επιτόκιο είναι σταθερό τα δυο πρώτα χρόνια και στην συνέχεια διαμορφώνεται σε 13 φορές τη διαφορά του δεκαετούς επιτοκίου του αμερικανικού δολαρίου μείον το διετές επιτόκιο του αμερικανικού δολαρίου. (σήμερα 5,1347% - 4,9663% επί 13 = 2,19)
  • Όλα τα ομόλογα έχουν αγοραστεί μέσω της Εθνικής Τράπεζας με μηδενική προμήθεια και Θεματοφύλακας τους είναι η Τράπεζα της Ελλάδος.
Η διαπραγματεύσιμη τιμή των ομολόγων ανέρχονταν στις 28/2/2007 στα 79.764.848,68. ευρώ
Αυτό όμως είναι πλασματικό νούμερο μιας και το ταμείο δεν κάνει πωλήσεις ομολόγων αλλά τα κρατάει μέχρι τη λήξη τους.
 
Το δε ποσοστό που έχει το ΤΑΠΕ σε μετοχές είναι σήμερα 24,29% της συνολικής περιουσίας του Ταμείου μας.

Όσον αφορά το Επικουρικό μας ο πίνακας των ομολόγων είναι ο πιο κάτω:

Α/Α
ΕΙΔΟΣ/ΕΠΙΤ.
ΕΚΔΟΤΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΛΗΞΗ
ΘΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ
1
ΟΕΔ/Σταθερό.
ΕΛ.ΔΗΜ
10ΕΤΗΣ
26/3/2008
ΤΡΑΠ.ΕΛΛΑΔΟΣ
7.336.757,15
2
ΟΕΔ/Σταθερό.
ΕΛ.ΔΗΜ
15ΕΤΗΣ
11/1/2014
ΤΡΑΠ.ΕΛΛΑΔΟΣ
59.574.468,09
3
ΟΕΔ/Σταθερό.
ΕΛ.ΔΗΜ
10ΕΤΗΣ
29/1/2009
ΤΡΑΠ.ΕΛΛΑΔΟΣ
39.618.488,63
4
ΟΕΔ/Σταθερό.
ΕΛ.ΔΗΜ
10ΕΤΗΣ
21/5/2010
ΤΡΑΠ.ΕΛΛΑΔΟΣ
69.552.457,81
5
ΟΕΔ/Σταθερό.
ΕΛ.ΔΗΜ
20ΕΤΗΣ
22/10/2019
ΤΡΑΠ.ΕΛΛΑΔΟΣ

6
ΟΕΔ/Σταθερό.
ΕΛ.ΔΗΜ
20ΕΤΗΣ
22/10/2019
ΤΡΑΠ.ΕΛΛΑΔΟΣ

7
ΟΕΔ/Σταθερό.
ΕΛ.ΔΗΜ
20ΕΤΗΣ
22/10/2019
ΤΡΑΠ.ΕΛΛΑΔΟΣ
41.085.840,19
8
ΟΕΔ/Σταθερό.
ΕΛ.ΔΗΜ
10ΕΤΗΣ
18/5/2011
ΤΡΑΠ.ΕΛΛΑΔΟΣ
14.673.000,00
9
ΟΕΔ/Σταθερό.
ΕΛ.ΔΗΜ
10ΕΤΗΣ
18/5/2011
ΤΡΑΠ.ΕΛΛΑΔΟΣ
11.679.000,00
10
ΟΕΔ/Σταθερό.
ΕΛ.ΔΗΜ
20ΕΤΗΣ
22/10/2022
ΤΡΑΠ.ΕΛΛΑΔΟΣ
7.000.000,00
11
ΟΕΔ/Σταθερό.
ΕΛ.ΔΗΜ
5ΕΤΗΣ
18/4/2008
ΤΡΑΠ.ΕΛΛΑΔΟΣ
3.000.000,00
12
ΟΕΔ/Σταθερό.
ΕΛ.ΔΗΜ
10ΕΤΗΣ
20/5/2013
ΤΡΑΠ.ΕΛΛΑΔΟΣ
1.500.000,00
13
ΟΕΔ/Σταθερό.
ΕΛ.ΔΗΜ
10ΕΤΗΣ
20/5/2014
ΤΡΑΠ.ΕΛΛΑΔΟΣ
12.000.000,00
14
ΟΕΔ/Σταθερό.
ΕΛ.ΔΗΜ
3ΕΤΗΣ
21/6/2009
ΤΡΑΠ.ΕΛΛΑΔΟΣ
3.000.000,00
15
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤ. ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΛ.ΔΗΜ
10ΕΤΗΣ
3/6/2013
EUROBANK


ΣΥΝΟΛΟ
270.020.011,87

Η διαπραγματεύσιμη τιμή των ομολόγων ανέρχονταν στις 28/2/2007 στα 295.412.938,12. ευρώ
Και αυτό όμως το νούμερο είναι πλασματικό μιας και το Επικουρικό Ταμείο δεν κάνει πωλήσεις ομολόγων αλλά τα κρατάει μέχρι τη λήξη τους.
 
Ούτε το Επικουρικό μας έχει καταβάλει προμήθεια κατά την αγορά τους και όλα έχουν αγοραστεί μέσω τραπεζών.
 
 
Συνάδελφοι,
 
Η περιουσία των ταμείων μας, αφορά πρώτιστα όλους τους εργαζόμενους.
Για το λόγο αυτό οι εκπρόσωποι τόσο των εργαζομένων όσο και των συνταξιούχων δίνουν ιδιαίτερη προσοχή την επενδυτική πολιτική, μιας και από τα αποτελέσματά της εξαρτάται η καλή ή μη πορεία των Ταμείων μας.
Μακάρι η επενδυτική πολιτική των ταμείων μας να εφαρμόζονταν και από το σύνολο των ασφαλιστικών φορέων.
Σε κάθε περίπτωση χαιρόμαστε που έστω και με αυτή την αφορμή άνοιξε το θέμα των επενδύσεων των ασφαλιστικών ταμείων, ένα θέμα που μπορεί να διαμορφώσει σημαντικές υπεραξίες για τα Ταμεία μας, αλλά μπορεί και να μειώσει σημαντικά το κεφάλαιο των ασφαλιστικών ταμείων.
 
Εξ άλλου η σωστή διαχείριση των αποθεματικών, θεωρούμε ότι είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τη διατήρηση της αυτονομίας των ταμείων μας.
 
Κλείνοντας θεωρούμε ότι κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος η θεωρία ότι για την κακή κατάσταση του ασφαλιστικού συστήματος ευθύνονται οι εργαζόμενοι που ζουν πολύ, βγαίνουν νωρίς στην σύνταξη και παίρνουν μεγάλες συντάξεις, αλλά αντίθετα αποδείχτηκε περίτρανα ότι σχεδόν αποκλειστικός υπεύθυνος για την βιωσιμότητά τους είναι το κράτος και οι κυβερνήσεις.
 
Συναδελφικά
 
Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στα Διοικητικά Συμβούλια του ΤΑΠΕ και του ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ