03 Απρ 2007

Επιστολή προς το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε επιστολή που στείλαμε στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για το μεγάλο θέμα της διαδοχικής ασφάλισης που απασχολεί μια πολύ μεγάλη μερίδα των συναδέλφων.

Προς
Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας
Γενική Γραμματεία Κοιν. Ασφαλίσεων
Γενική Διεύθυνση Κοιν. Ασφαλίσεων
Τμήμα Διαδοχικής Ασφάλισης
 
Κύριοι,
 
Σύμφωνα με το άρθρο 5-§1 του νόμου 3029/02, οι κλάδοι σύνταξης των Ειδικών Ταμείων, μεταξύ των οποίων και το Τ.Α.Π.Ε. της Εθνικής Ασφαλιστικής, έως 1/1/2008 εντάσσονται στον κλάδο σύνταξης του Ι.Κ.Α.
Με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.3232 περί διαδοχικής ασφάλισης ο απονέμων οργανισμός υπολογίζει το ποσό της σύνταξης που αντιστοιχεί στο σύνολο του χρόνου που διανύθηκε στην ασφάλιση του.
Θέλουμε να σας γνωρίσουμε ότι το 1997 η "Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗ" απορρόφησε τρείς ασφαλιστικές εταιρίες, τις: ΑΣΤΗΡ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ και ΕΤΕΒΑ.
 
Μετά την ένταξη των υπαλλήλων τους στην Εθνική, διακόπηκε η ασφάλιση τους στο Ι.Κ.Α. και έκτοτε ασφαλίζονται στο Τ.Α.Π.Ε. Το γεγονός αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα, σε περίπτωση ένταξης του Τ.Α.Π.Ε. στο Ι.Κ.Α., και παράλληλης εφαρμογής του νόμου 3029/02, να ισχύσουν οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, πράγμα που το θεωρούμε κατάφορη αδικία όπως κατ' επανάληψη έχουμε επισημάνει στους αρμόδιους Υπουργούς.
Θα παρακαλούσαμε αν είναι δυνατόν και εφόσον συμμερίζεστε την αδικία αυτή, να εισηγηθείτε προς τον κύριο Υπουργό ρύθμιση που να οδηγεί στην άρση αυτής.

Με εκτίμηση,
Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων
στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΠΕ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Άγγελος Νικολάου
Γιάννης Πετσαλάκης