12 Δεκ 2008

Επιστολή του μέλους του Δ.Σ. του ΤΕΑΙΤ Αγγελου Νικολάου προς το Δ.Σ.


Κύριε πρόεδρε,

Στον νέο ασφαλιστικό νόμο 3655- άρθρο 141, παρ.1 "Πλασματικός χρόνος μητέρων" αναφέρει:
" Η παρ. 7 του άρθρου 4 του νόμου 3029/02 αντικαθίσταται ως εξής:
7. Στις ασφαλισμένες των φορέων Κύριας Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης πλην ΟΓΑ αναγνωρίζεται πλασματικός χρόνος για κάθε παιδί που αποκτούν από 1/1/2000 και εφεξής, ο οποίος ανέρχεται σε 1 έτος ή 300 μέρες ασφάλισης για το πρώτο παιδί και 2 έτη ή 600 μέρες για κάθε επόμενο παιδί και μέχρι το τρίτο.
Επειδή αυτό το άρθρο αφορά μόνο τους φορείς Κύριας Ασφάλισης θεωρώ ότι η εξαίρεση της προστασίας μητρότητας από τα Επικουρικά Ταμεία είναι κατάφορα άδικη, και έχει σαν αποτέλεσμα την "τιμωρία" της μητέρας από την επικουρική ασφάλιση .
Θεωρώντας ότι το σύνολο του Δ.Σ. θα έχει την ίδια άποψη, ζητώ να τεθεί θέμα στο επόμενο Δ.Σ. προκειμένου να παρθεί ως απόφαση η άποψη της θετικής αντιμετώπισης ώστε να ζητηθεί από το αρμόδιο Υπουργείο η επέκταση της προστασίας της μητρότητας και στα Επικουρικά Ταμεία.
Ευχαριστώ πολύ.


Με τιμή,
το μέλος του ΔΣ του ΤΕΑΙΤ
Νικολάου Άγγελος