12 Μάι 2005

Σειρά προτεραιότητας για τις κατασκηνώσεις στο Επικουρικό

Συνάδελφοι,

Επειδή κάθε χρόνο την πρώτη μέρα κατάθεσης των αιτήσεων για τις κατασκηνώσεις στο Επικουρικό Ταμείο παρατηρείται συνωστισμός συναδέλφων, με αποτέλεσμα να προβαίνουν σε καταγραφή των ονοματ/μων τους σε λίστες έξω από το Ταμείο, σας γνωρίζουμε ότι από τη Διεύθυνση του Ταμείου δε θα γίνεται πλέον δεκτή καμία τέτοια λίστα.
Αντίθετα, θα τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας, που θα δημιουργείται από την προσωπική σας παρουσία.

Οι εκπρόσωποι της Ο.ΑΣ.Ε.
στο Επικουρικό Ταμείο,

Άγγελος Νικολάου
Γιάννης Κόλλιας