16 Μάι 2016

Μπροστά στη συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας


Συνάδελφοι,


Σε συνέχεια των εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, και κατόπιν των αποτελεσμάτων, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους, τον καθένα και την καθεμία προσωπικά, που εμπιστευτήκατε για ακόμα μια φορά το πρόσωπό μου.

Σαν εκπρόσωπος των εργαζομένων, αλλά και σαν το μοναδικό άτομο από την ιεραρχία της Εταιρίας που θα συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιό της σήμερα, έχοντας αποδείξει ότι σταθερή επιδίωξη είναι η βελτίωση των όρων και των συνθηκών εργασίας για τους υπαλλήλους, δεσμεύομαι να προασπίζω τα συμφέροντα της Εταιρίας και των εργαζομένων της παρέχοντας άμεση και συνεπή ενημέρωση για τη δράση μου.

Όπως και στο παρελθόν, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι, θα προσπαθήσω να συμβάλλω στην αποκατάσταση της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ Διοίκησης και προσωπικού της Εταιρίας, η οποία έχει διαταραχθεί σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια.

Τέλος, θέλω να πιστεύω ότι κοινός στόχος όλων μας θα είναι να μην αλλάξει το ισχύον ιδιοκτησιακό καθεστώς της Εταιρίας και να συνεχίσουμε να συμβάλλουμε και να προσφέρουμε όλοι με τον ίδιο ζήλο, ώστε να διατηρήσει η Εταιρία την πρώτη θέση στην ασφαλιστική αγορά, για το συμφέρον όλων μας.


Συναδελφικά,

Γιάννης Πετσαλάκης
Εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Δ.Σ. της Εταιρίας