22 Απρ 2010

Νεα σύνθεση Επιχειρησιακού Συμβουλίου

Συνάδελφοι,

Λόγω της πρόσφατης συνταξιοδότησης μελών του Επιχειρησιακού Συμβουλίου και προκειμένου να συνεχιστεί η εύρυθμη λειτουργία του, πραγματοποιήθηκε χθες συνεδρίαση για την ανανέωση των μελών του Συμβουλίου, από τα αναπληρωματικά μέλη, όπως αυτά είχαν οριστεί στην πρόσφατη εκλογική διαδικασία.
Συγκεκριμένα, το σώμα συνεδρίασε και μέσα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες, αποφάσισε την ακόλουθη μορφή για το Επιχειρησιακό Συμβούλιο:

Πρόεδρος:
Μπουλουγούρης Βασίλης
Αναπληρωτής Πρόεδρος:
Πανίτσα Βασιλική
Γραμματέας:
Μαντζαφίνης Βασίλης
Μέλη:
Βογιάκης Θεόδωρος
Παπαϊωάννου Παναγιώτης
Ρωλογά Νατάσα
Τσελέκης Κώστας