28 Ιαν 2013

Ανακοίνωση του Εργασιακού Συμβουλίου για την συνάντηση με την Διοίκηση

Συνάδελφοι ,

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 24/1 η πρώτη συνάντηση του Εργασιακού Συμβουλίου - με τη νέα του σύνθεση που προέκυψε μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου - με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας κ. Κατσουρίδη. Στη συνάντηση ήταν ακόμα παρούσες οι κυρίες Σούκου και Ταλιούρη.

Τα κύρια θέματα συζήτησης ήταν ο ΕΚΕ, χωροταξικό , ελλιπής καθαριότητα στους χώρους εργασίας και μια ενημέρωση για την πορεία και τα αποτελέσματα της εταιρίας.

Σχετικά με τον Εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας, ο κ. Κατσουρίδης ουσιαστικά επανέλαβε ότι είχε ειπωθεί εκ μέρους της Διοίκησης και σε προηγούμενη συνάντηση με το Σύλλογο. Η εταιρία θεωρεί ότι ο ΕΚΕ πρέπει να αλλάξει, είναι ανοιχτή σε διάλογο και προτάσεις από τους εργαζόμενους και θα ληφθούν υπόψη και τα δεδομένα που δημιουργεί η συγχώνευση με την EuroLife. Καταληκτική ημερομηνία των διαπραγματεύσεων είναι η 14η Μαΐου, όταν παύει να ισχύει ο τωρινός ΕΚΕ βάσει του εφαρμοστικού νόμου περί μετενέργειας. Εκφράζοντας προσωπική του άποψη, ο κ. Κατσουρίδης είπε ότι ο νέος ΕΚΕ θα πρέπει να είναι πιο ανοιχτός στην εξέλιξη στελεχών.

Όσον αφορά το πρόβλημα καθαριότητας του κτιρίου ( γραφεία ,τουαλέτες) ειπώθηκε ότι θα ληφθούν εκ μέρους της διοίκησης τα απαραίτητα μέτρα και θα εξεταστεί η σύμβαση με την εταιρεία καθαριότητας για τυχόν μη πιστή εφαρμογή της, και για την αντικατάσταση ειδών υγιεινής όπου χρειάζεται σύμφωνα με την υποχρέωση που απορρέει από την σύμβαση αυτή. Τονίστηκε επίσης ότι χρειάζεται και την δική μας συνδρομή και προσοχή για να κρατάμε τους χώρους αυτούς καθαρούς.
Τέθηκε επίσης το θέμα του θορύβου που βιώνουμε όλοι μας ειδικά στους τρείς πρώτους ορόφους που είναι πολυπληθείς
Εμείς πιστεύουμε ότι με μικρές καταλυτικές παρεμβάσεις στους χώρους εργασίας όπως χωρίσματα μέχρι το ταβάνι ανά Διεύθυνση μπορούν να βελτιώσουν ή να εξαλείψουν το πρόβλημα.

Τέλος, σχετικά με τα αποτελέσματα της εταιρίας για το 2012 ο κ. Κατσουρίδης ξαναείπε ότι το αποτέλεσμα της κερδοφορίας ήταν εξαιρετικό, αν και ακόμα όχι ανακοινώσιμο. Επιπρόσθετα η όποια μελλοντική ανακεφαλαίωση της Εταιρίας πρέπει να προέρχεται από τα κέρδη της. Προβληματίζει ωστόσο η μείωση της παραγωγής που οφείλεται κυρίως στην απώλεια κύκλου εργασιών στα αυτοκίνητα και το Bancassurance.

Συνάδελφοι το εργασιακό συμβούλιο είναι ένας ακόμη θεσμός που πρέπει να υποστηρίξουμε με την ενεργή συμμετοχή μας . Ο ρόλος του είναι συμβουλευτικός , γνωμοδοτικός και σκοπεύει στην βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων σε συνάρτηση με την πορεία της εταιρείας. Είναι ακόμη ένα κανάλι επικοινωνίας με τη διοίκηση για αμφίδρομη ενημέρωση και επίλυση των όποιων προβλημάτων προκύπτουν έχοντας παράλληλη συνεργασία με τον σύλλογο.

Το Εργασιακό Συμβούλιο.