29 Νοε 2002

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Συνάδελφοι,

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Επιχειρησιακό Συμβούλιο που προέκυψε από τις εκλογές που έγιναν στις 18, 21, 22/11.

Η σύνθεση του είναι η πιο κάτω:


Πρόεδρος
:
Σπύρος Λευθεριώτης
Αναπληρωτής Πρόεδρος
:
Γιάννης Πετσαλάκης
Γραμματέας
:
Πέτρος Μήτσουρας
Υπεύθυνος Διαχείρισης
:
Λευτέρης Φασκίωτης
Μέλη
:
Σία Κουτρίδου
 
 
Κώστας Μαρτινόπουλος
 
 
Πέτρος Τόγιας


Συναδελφικά,
Το Επιχειρησιακό Συμβούλιο