16 Μαρ 2018

Νέο Εργασιακό Συμβούλιο | Εκλογές 2018

Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της συνεδρίασης στις 15/3/2018, έπειτα από τις εκλογές που διενεργήθηκαν στις 26/2/2018 & 01/03/2018, το νέο Εργασιακό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Πρόεδρος: Ρωλογά Νατάσα
Αντιπρόεδρος: Κολέτσος Μιχάλης
Γραμματέας: Τζένου Μαρία
Μέλη: Μπισκέμης Νίκος
  Κατριβάνου Κατερίνα

 
Το Εργασιακό Συμβούλιο θέλει να ευχαριστήσει όλους τους συναδέλφους για τη μεγάλη τους συμμετοχή στις φετινές εκλογές.


Συναδελφικά,

Το Εργασιακό Συμβούλιο