17 Ιουν 2005

Ανακοίνωση του Εργασιακού Συμβουλίου για το κτήριο της Λ. Συγγρού

Συνάδελφοι,

Από τη νέα συνάντηση που είχαμε με το Γενικό Διευθυντή κ. Σπύρο Λευθεριώτη σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:
Μετά την απόφαση της Εταιρείας για τη μεταφορά του Κεντρικού Υποκαταστήματος, καθώς και όλων των υπηρεσιών της έδρας, στο νέο κτίριο της Λ. Συγγρού, αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί όλο το κτίριο για τις ανάγκες της Εταιρείας μας. Ως εκ τούτου δεν ενοικιάζεται κανένας όροφος.
Η βούληση της Εταιρείας για τους κοινόχρηστους χώρους (parking, συνεδριακό κέντρο, κυλικείο κ.λπ.) είναι να δοθούν σε ιδιώτες για τη εκμετάλλευση τους.
Πρόταση του Επιχειρησιακού Συμβουλίου σε ότι αφορά το θέμα του parking είναι να εξαντληθούν όλα τα περιθώρια, προκειμένου η συμμετοχή των συναδέλφων στο κόστος να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη.
Εντός των προσεχών 15 ημερών θα οριοθετηθούν οι χώροι που θα εγκατασταθούν οι υπηρεσίες.
Μας ενημέρωσε, επίσης, ότι, σε υλοποίηση προηγούμενης απόφασης της Εταιρείας, θα κλείσει άμεσα το Υποκατάστημα Ρεθύμνου.

Συνάδελφοι,

Επειδή έχουμε εισέλθει στο τελικό στάδιο οργάνωσης της μετεγκατάστασης, οι συναντήσεις μας με τη Γενική Διεύθυνση θα είναι συχνές και πάνω σε αυτές θα ενημερώνεστε.

Με εκτίμηση,
Για το Επιχειρησιακό Συμβούλιο


Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας


Νίκος Κοντοσώρος
Παναγιώτης Ανδρουτσόπουλος