28 Σεπ 2001

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ ΤΑ ΛΑΘΗ ΤΗΣ ΠΑΣΚΕ

ΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΜΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΜΑΧΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ ΤΑ ΛΑΘΗ ΤΗΣ ΠΑΣΚΕ
Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ

ΚΟΙΝΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
ΕΝΩΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
Συνάδελφοι,
Μετά το πρακτικό συμφωνίας (παράρτημα της Ε.Σ.Σ.Ε.) που υπεγράφη στις 18 Σεπτεμβρίου και αφορά ρυθμίσεις στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο, απορίες και προβληματισμοί έχουν δημιουργηθεί σε μεγάλο αριθμό συναδέλφων ιδιαίτερα αυτών που προέρχονται από τον ΑΣΤΕΡΑ, την ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ, την ΕΤΕΒΑ και την ΛΑΪΚΗ.
Ζητήσαμε και πραγματοποιήσαμε σήμερα, για το λόγο αυτό, συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας, ώστε να διευκρινιστούν σημεία της σύμβασης καθώς και για να διεκδικήσουμε την έγγραφη δέσμευση της εταιρίας για την καταβολή των χρημάτων με συμπληρωματικό πρακτικό συμφωνίας.
Για τους συναδέλφους που προέρχονται από την ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ και την ΛΑΪΚΗ:
Δίνεται η δυνατότητα να αναγνωρίσουν τα χρόνια που είχαν σε αυτές τις εταιρίες στο συνταξιοδοτικό ομαδικό μας πρόγραμμα. Για κάθε χρόνο από την ημέρα που εντάχθηκαν στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο της Εθνικής Ασφαλιστικής, αναγνωρίζουν και ένα χρόνο επιπλέον προϋπηρεσίας που είχαν στις εταιρίες αυτές από τις οποίες προέρχονταν.
Παράδειγμα: Ένας συνάδελφος προερχόμενος από την ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ με προϋπηρεσία 10 χρόνια σε αυτήν, που εντάχθηκε στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο της ΕΘΝΙΚΗΣ το 1997 (δηλαδή είναι στο συμβόλαιο 4 χρόνια) αναγνωρίζει 4 χρόνια από την προϋπηρεσία στην ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ και κάθε χρόνο θα αναγνωρίζει έναν επιπλέον χρόνο της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ. Έτσι το 2007 (10 χρόνια από το 1997 που εντάχθηκε) θα έχει αναγνωρίσει το σύνολο των 10 ετών της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ και θα έχει δυνατότητα υπολογισμού σύνταξης επί 20 ετών.
Ζητήσαμε να μας δοθεί η αναλογιστική μελέτη για την κάλυψη της παροχής αυτής και να υπάρχει ρητή δέσμευση με πρακτικό συμφωνίας για την χρηματοδότηση της παροχής από τον εργοδότη.
Για τους συναδέλφους που προέρχονται από τον ΑΣΤΕΡΑ:
Δίνεται η δυνατότητα σε όσους έχουν ενταχθεί στο συμβόλαιο της ΕΘΝΙΚΗΣ να αναγνωρίζουν από τη μέρα της ένταξής τους σε αυτό, για κάθε χρόνο, δύο χρόνια προϋπηρεσίας από την ένταξη τους στο συμβόλαιο.
Παράδειγμα: Ένας συνάδελφος προερχόμενος από τον ΑΣΤΕΡΑ με προϋπηρεσία 20 χρόνια στον ΑΣΤΕΡΑ και ένταξη στο συμβόλαιο της ΕΘΝΙΚΗΣ το 1997 για κάθε χρόνο μετά το 1997, αναγνωρίζουν δύο χρόνια προϋπηρεσίας πριν το 1997. Αυτό σημαίνει ότι το 2007 θα έχουν αναγνωρίσει το σύνολο της προϋπηρεσίας τους στον ΑΣΤΕΡΑ ( τα 20 χρόνια) και θα έχουν την δυνατότητα υπολογισμού της σύνταξης που θα λάβουν επί 30 ετών ( 20 στον ΑΣΤΕΡΑ και 10 στην ΕΘΝΙΚΗ).
Σημείωση: Η ημερομηνία ένταξης των συναδέλφων του ΑΣΤΕΡΑ στο συμβόλαιο της ΕΘΝΙΚΗΣ δεν είναι ίδια για όλους για αυτό ο καθένας πρέπει να υπολογίσει την δική του περίπτωση με την ημερομηνία ένταξής του στην ΕΘΝΙΚΗ.
Ζητήσαμε να μας δοθεί η αναλογιστική μελέτη για την κάλυψη της παροχής αυτής και να υπάρχει ρητή δέσμευση με πρακτικό συμφωνίας για την χρηματοδότηση της παροχής από τον εργοδότη. Επίσης δηλώσαμε στον Γενικό Διευθυντή ότι επιθυμούμε να δοθεί η δυνατότητα και σε όσους συναδέλφους που προέρχονται από τον ΑΣΤΕΡΑ και δεν έχουν ενταχθεί στο Ομαδικό Συμβόλαιο της ΕΘΝΙΚΗΣ, να τους δοθεί η δυνατότητα να ενταχθούν σε αυτό, αξιοποιώντας τα ίδια πλεονεκτήματα στον τρόπο αναγνώρισης των ετών προϋπηρεσίας, με παράλληλη δέσμευση από τον εργοδότη για την καταβολή των απαιτουμένων χρημάτων.
Υπενθυμίζουμε τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης από το Ομαδικό Συμβόλαιο
0,27% επί του μέσου τελικού μισθού κατά την αποχώρηση, επί τα αναγνωρισμένα χρόνια στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Π.χ. Αν ο μέσος τελικός μισθός είναι 700.000 δρχ και τα χρόνια που έχουν αναγνωρισθεί στο Ομαδικό 30, η σύνταξη είναι η εξής: 0,27% επί 700.000 επί 30 = 56.700 δρχ μηνιαίως
Το 0,27% αναμένουμε ότι θα αυξηθεί, διότι με την φετινή ΣΣΕ εξασφαλίσαμε 1% επί της μισθοδοσίας του προσωπικού επιπλέον ασφάλιστρα για την ενίσχυση του συνταξιοδοτικού προγράμματος. Με την νέα αναλογιστική μελέτη θα προσδιοριστεί η αύξηση του ποσοστού με το οποίο υπολογίζεται η σύνταξη.
Για τους συναδέλφους που προέρχονται από την ΕΤΕΒΑ:
Η Διοίκηση της εταιρίας αναγνωρίζει την υποχρέωση που είχε η ΕΤΕΒΑ ως εργοδότης να δημιουργήσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο στους υπαλλήλους της, όπως είχε υποσχεθεί και με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΕΒΑ. Για τον λόγο αυτό δίνει τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν οι συνάδελφοι αυτοί μέχρι πέντε χρόνια εάν είχαν στην ΕΤΕΒΑ, τόσο στην σύνταξη του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου όσο και στην εφ΄άπαξ παροχή. Η αναγνώριση στην περίπτωση αυτή γίνεται αυτόματα.
Ο Γενικός Διευθυντής δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσει σε πρακτικό συμφωνίας για να διευκρινιστούν τα παραπάνω ζητήματα που θέσαμε καθώς και για την ρητή δέσμευση καταβολής των απαιτούμενων χρημάτων στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο, ώστε οι παροχές προς τους συναδέλφους που προέρχονται από εταιρίες που συγχωνεύθηκαν να μην λειτουργήσουν εις βάρος των συναδέλφων που προέρχονται από την ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ και που επί χρόνια έχουν στηρίξει και έχουν φέρει το συμβόλαιο στη θέση που είναι σήμερα.

Για το Κοινό Ψηφοδέλτιο.
Οι συμμετέχοντες στην συνάντηση με τη διοίκηση.

Γ. Κόλλιας
Σ. Κουτρίδου
Σ. Κωνσταντάτος
Σ. Λευθεριώτης
Α. Νικολάου
Β. Ντίνας
Γ. Πετσαλάκης