06 Φεβ 2006

Λέμε οχι στο ανώνυμο ρουφιάνεμα

"Ο Όμιλος της ΕΤΕ οφείλει να συμμορφώνεται λόγω της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το Νόμο Sarbanes-Oxley"

"Παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους εργαζομένους της Εταιρίας να υποβάλλουν, εμπιστευτικά σε κάθε περίπτωση ή ακόμα και ανώνυμα, γραπτώς τις αναφορές και παρατηρήσεις τους για αντικανονικές ενέργειες και παραλείψεις ή παραβάσεις σε θέματα λογιστικοελεγκτικών πρακτικών"

Αποσπάσματα από την Εγκύκλιο που αφορά τα μέτρα ενίσχυσης της Εταιρικής Διακυβέρνησης με ημερομηνία έκδοσης 2002.
 
 
Συνάδελφοι,

Προσπαθούν να επιβάλλουν την αμερικανοποίηση τόσο της ελληνικής κοινωνίας όσο και της Εταιρίας μας. Ξένοι οικονομικοί και πολιτικοί κύκλοι εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι η Εθνική τράπεζα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης μας καλούν να μετατραπούμε όλοι μας σε ρουφιάνους. Να καταγγέλλουμε δηλαδή ανωνύμως (ευτυχώς χωρίς κουκούλα) ό,τι υποπίπτει στην αντίληψή μας και κατά την άποψή μας είναι έκνομη ενέργεια, ανεξάρτητα αν είναι αλήθεια ή ψέματα, ανεξάρτητα αν διασύρονται με αυτό τον τρόπο συνάδελφοι και οι υπολήψεις τους.
Ο Ε.Κ.Ε. περιγράφει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά μας για το τι πρέπει να κάνουμε σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Το ρουφιανιλίκι περιττεύει.

Συνάδελφοι,

Είναι υποχρέωση όλων μας να μην επιτρέπουμε να ευδοκιμήσουν στην Εταιρία μας τέτοια φαινόμενα.

Αρκετά ο ελληνικός λαός πλήρωσε τους ρουφιάνους.
 
Συναδελφικά
Η Σ.Ε.