17 Μαρ 2006

Bonus: Κακόγουστο Επικοινωνιακό τρύκ

Bonus επί των κερδών: Επικοινωνιακό τρυκ

Συνάδελφοι

"Σε αναγνώριση της καθοριστικής συμβολής του προσωπικού της Τράπεζας στην επίτευξη των παραπάνω επιδόσεων και με σεβασμό στην αρχή της επιβράβευσης της αποδοτικότητας, η Διοίκηση της ΕΤΕ προτίθεται να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διάθεση κερδών ύψους €32 εκατ. προς το προσωπικό της Εθνικής Τράπεζας. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση 50% έναντι του τελικώς διατεθέντος ποσού των €21.5 εκατ. για τη χρήση 2004 και αντιστοιχεί στο 12.3% των συνολικών ετήσιων καθαρών αμοιβών του προσωπικού της Τράπεζας. (έναντι 8.1% του 2004).Υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της πρότασης αυτής από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η Διοίκηση προτίθεται να διαθέσει το 70% του ποσού αυτού στο προσωπικό του Δικτύου και των προϊοντικών μονάδων της Τράπεζας κατά προτεραιότητα. Το υπόλοιπο 30% θα διατεθεί στις διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες της Τράπεζας. Το ποσό που θα διατεθεί ανά υπάλληλο δεν θα υπολείπεται μισού καθαρού μηνιαίου μισθού.
Επιπλέον ποσό ύψους € 8 εκατ. πρόκειται να διατεθεί από τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό στο προσωπικό τους, ανεβάζοντας τη συνολική διανομή κερδών στο προσωπικό του Ομίλου σε €40 εκατ., ποσό που αντιστοιχεί στο 5.5% των καθαρών κερδών του Ομίλου."
 
Αυτή είναι η επίσημη ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας στις 28/2/2006. Με βάση λοιπόν αυτή την ανακοίνωση το Δ.Σ. του Συλλόγου έστειλε επιστολή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Παλαιολόγο με την οποία του ζητούσε να εξειδικεύσει στα καθ' ημάς την δέσμευση (πιστεύαμε) της ΕΤΕ.
Σε χθεσινή συνάντηση του Συλλόγου με τους κκ. Παλαιολόγο, Λευθεριώτη και Βασιλάτο μας "διευκρίνισαν" ότι κανένα bonus επί των κερδών δεν πρόκειται να μοιραστεί και ούτε ποτέ υπήρξε τέτοια πρόθεση.
Η εξαγγελία λοιπόν ήταν απλά ένα επικοινωνιακό τρυκ για να δελεαστούν οι τραπεζοϋπάλληλοι και να μην πιέζουν τόσο πολύ για κλαδική σύμβαση.

Λυπούμαστε που η εξαγγελία της Τράπεζας ήταν απλά μια μεγάλη απάτη για τους εργαζόμενους στην Εταιρία μας..

Συνάδελφοι,
Αφήνουμε στην άκρη τα "ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα".

Μπαίνουμε στην μάχη για υπογραφή ικανοποιητικής Συλλογικής Σύμβασης, ένα από τα αιτήματα της οποίας είναι η χορήγηση από την Εταιρία μας bonus σε όλους τους εργαζόμενους.
Και εκεί δεν χωράνε επικοινωνιακά τρυκ, μεγάλα λόγια ή ανέξοδες υποσχέσεις.
 
Στηρίζουμε τον Σύλλογο σε αυτή την διαπραγμάτευση.
Γιατί μια ικανοποιητική Συλλογική Σύμβαση θα είναι κέρδος για όλους μας.

Συναδελφικά
Η Σ.Ε.