26 Μάι 2006

Έμμισθοι πωλητές ζωής

Συνάδελφοι,

Το θέμα των Έμμισθων πωλητών Ζωής είναι ένα θέμα πρώτιστα ηθικής τάξεως για όλους μας.
Τόσο για τους συνδικαλιστές (μιας και αποτελεί δέσμευση του "Κοινού Ψηφοδέλτιου" αλλά και του Συλλόγου) που επί αρκετά χρόνια διεκδικούμε την ένταξη των συναδέλφων αυτής της κατηγορίας στο κύριο προσωπικό της Εταιρίας μας.
Όσο και της Διοίκησης μιας και ο νυν Γενικός Διευθυντής κος Σπύρος Λευθεριώτης μαζί με τον νυν Διευθυντή Πωλήσεων ήταν πρωτεργάτες στην σύνταξη αλλά και στην στήριξη των διεκδικήσεων των εμμίσθων πωλητών ζωής.

Οι συνάδελφοι μας αυτοί που έχουν υπηρεσία πάνω από είκοσι χρόνια στην Εταιρία διεκδικούν αυτό που είναι αυτονόητο για όλους τους άλλους εργαζόμενους.

Μια αξιοπρεπή σύνταξη μετά τα τόσα χρόνια προσφοράς και ασφάλισής τους στο ΤΑΠΕ.

Αυτό μπορεί να υλοποιηθεί με την ένταξη των συναδέλφων Πωλητών Ζωής στο κύριο προσωπικό πλήρους απασχόλησης.

Μάλιστα η πρότασή μας περιείχε και συγκεκριμένη λύση για το κόστος μισθοδοσίας για μην δοθεί πρόσχημα στην Εταιρία να το επικαλεστεί

Η ένταξη θα πρέπει να γίνει άμεσα για να διανυθεί ικανός χρόνος στην ασφάλιση με πλήρες ωράριο για να μην υπάρχει θέμα με το Ταμείο μας.

Τέλος θα πρέπει να βρεθεί άμεσα λύση με το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σαν συνταξιούχοι με το Επικουρικό μας Ταμείο, πρόβλημα που απαιτεί την άμεση παρέμβαση της Διεύθυνσης Πωλήσεων, παρέμβαση που ο Σύλλογος έχει ζητήσει εδώ και τέσσερα χρόνια χωρίς όμως αποτέλεσμα μέχρι σήμερα.

Ο Σύλλογος μετά από αρκετές συναντήσεις θα συναντηθεί με την Διοίκηση την Τρίτη 30/5/2006 για να οριστικοποιηθούν οι όποιες αποφάσεις, που θα πρέπει να περιβληθούν με την ισχύ Συλλογικής Σύμβασης, για να υπάρχει πλήρης κατοχύρωση των συναδέλφων.

Θέληση όλων μας είναι η Διοίκηση να αντιμετωπίσει τελικά τους ανθρώπους του έμμισθου δυναμικού των πωλήσεων σαν συναδέλφους που από την πρώτη γραμμή έχουν προσφέρει τα μέγιστα στην Εταιρία μας στα δύσκολα χρόνια της αναπτυξιακής της πορείας.

Συναδελφικά
Η Σ.Ε.