17 Οκτ 2007

Το ομαδικό, η παραπληροφόρηση και οι κούφιες απειλές

Συνάδελφοι,

Στις 16 Μάη 2007 οι συνάδελφοι και μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου, Δημήτρης Ζαχαριάδης, Σπύρος Αντωνίου και Παναγιώτης Ανδρουτσόπουλος, συνάδελφοι εκλεγμένοι με το ψηφοδέλτιο της ΠΑΣΚΕ, έστειλαν σε όλα τα υπόλοιπα μέλη του Συλλόγου, εκτός από τον συνάδελφο Πέτρο Τόγια, εξώδικη διαμαρτυρία και επιφύλαξη δικαιωμάτων, η οποίο ανέφερε μεταξύ άλλων:

"6. Ενόψει των ανωτέρω και με μοναδικό γνώμονα τα συμφέροντα των εργαζομένων, κρίναμε σκόπιμο να θέσουμε τα ανωτέρω υπόψη σας, να διαμαρτυρηθούμε εντονότατα για την διαφαινόμενη προσπάθεια φαλκίδευσης των δικαιωμάτων των εργαζομένων, που απορρέουν από την ΣΣΕ του 2005 και το άνω ασφαλιστήριο συμβόλαιο, και σας καλούμε όπως:
 
1. Επιδιώξετε άμεσα την υλοποίηση των όρων της ΣΣΕ του 2005 που , μεταξύ των άλλων, προβλέπει την καταβολή του οφειλομένου ποσού (και δη εντόκως) από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ στον λογαριασμό καταβολής ασφαλίστρων (ΛΚΑ) του συμβολαίου 2361/4.
2. Να αντιληφθείτε τις ευθύνες (συλλογικές και ατομικές) που απορρέουν σε περίπτωση που υπάρξει τροποποίηση της άνω ΣΣΕ επί το δυσμενέστερον για τους ασφαλισμένους, και
3. Να μεταθέσετε την σύγκληση της ΓΣ των μελών του συλλόγου, τουλάχιστον για ένα 10ήμερο, προκειμένου να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος στους συναδέλφους να ενημερωθούν στο κρίσιμο αυτό θέμα των δικαιωμάτων τους από την ΣΣΕ και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Οίκοθεν νοείται ότι για την συγκεκριμένη περίπτωση δεν δικαιούνται να μετέχουν οι συνάδελφοι που δεν καλύπτονται από το άνω ασφαλιστήριο συμβόλαιο (2361/4)."

Μετά από τα παραπάνω και με δεδομένο ότι "δεν συνεμορφώθημεν με τας υποδείξεις" θα περιμέναμε από τους συναδέλφους ή να αντιληφθούν ότι στο θέμα του ομαδικού ο Σύλλογος έκανε όλους εκείνους τους χειρισμούς για την διασφάλισή του και να το παραδεχτούν δημόσια, ή να προχωρήσουν εάν ακόμα και σήμερα θεωρούν ότι οι χειρισμοί μας έβλαψαν τους συναδέλφους και τα συμφέροντά τους και να κάνουν πρόταση μομφής εναντίον μας, ή ακόμα και να προχωρήσουν σε υποβολή μήνυσης σε βάρος μας, μιας που η ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης είναι προσφιλής απειλή τους.

Σε διαφορετική περίπτωση μάλλον θα θυμίζουν το ανέκδοτο με τον λαγό που απειλούσε "φέρτε μου το λιοντάρι να το ξεσκίσω" και μετά, με την ουρά στα σκέλια ψιθύρισε "ε καλά τώρα λέμε και καμιά μαλακία να περάσει η ώρα…"

Συνάδελφοι,

Το θέμα του ομαδικού είναι πολύ σοβαρό για να το προσπερνάμε με χαλαρότητα.
Από την πλευρά μας θεωρούμε ότι κάναμε όλες εκείνες τις ενέργειες που οδηγούν στην πλήρη διασφάλισή του, ανεξάρτητα από οποιοδήποτε άλλο παράγοντα και μπορούμε να διαβεβαιώσουμε γι’ αυτό τους εργαζόμενους.
 
Συναδελφικά
Η Σ.Ε.

ΥΓ. Επικίνδυνη για τα συμφέροντα των εργαζομένων, αλλά και προτόγνωρη για τα συνδικαλιστικά ήθη ήταν η ερώτηση του μέλους του Δ.Σ. του Συλλόγου Δ. Ζαχαριάδη προς την Διοίκηση για το αν σκοπεύει να εγγυηθεί τις Συλλογικές Συμβάσεις που έχει υπογράψει ο Σύλλογος.
Μέχρι σήμερα ξέραμε ότι την ισχύ των συμβάσεων την διασφαλίζει η νομοθεσία και την προασπίζονται οι εργαζόμενοι.

Από χθες πληροφορηθήκαμε ότι μπορεί να μας την εγγυηθούν και οι εργοδότες!!!