23 Οκτ 2007

Τα ομαδικά μας συμβόλαια και η άποψη του "Κοινού Ψηφοδέλτιου"

Συνάδελφοι,

Σε θέματα σοβαρά, θέματα που αφορούν το μέλλον των εργαζομένων όπως το ομαδικό συμβόλαιο η άγνοια πολλές φορές γίνεται άκρως επικίνδυνη.

Βέβαια άτομα που χωρίς να σκεφτούν έκαναν το ομαδικό συμβόλαιο φεϊγβολάν στα δικηγορικά γραφεία, δεν περιμένεις απ’ αυτούς και πολλά πράγματα.

Από άτομα που προχώρησαν, χωρίς δεύτερη σκέψη, σε εξώδικη καταγγελία σε βάρος των μελών του Δ.Σ. (κάτι που έγινε για πρώτη φορά στην ιστορία του Συλλόγου) δεν πρέπει να έχουμε μεγάλες απαιτήσεις.

Από άτομα που δεν γνωρίζουν καλά-καλά τι σημαίνει Ομαδικό Συμβόλαιο ή που το έμαθαν τον τελευταίο καιρό και δεν κάνουν τον κόπο να το διαβάσουν όλο και το βγάζουν σαν παιχνίδι που θα τους δώσει πόντους συνδικαλιστικούς…τι άλλο να περιμένεις;

(Να θυμίσουμε βέβαια στους δύο όψιμους συνδικαλιστές – υπερασπιστές του Ομαδικού ότι όταν αυτοί προσλαμβανόντουσαν με τον όποιο τρόπο… ο Σύλλογος είχε ήδη προχωρήσει στην παροχή της σύνταξης του Ομαδικού που σήμερα έχει φτάσει στο 5%ο.)

Επειδή όμως συνάδελφοι το ομαδικό συμβόλαιο δεν μπορεί να γίνεται παιχνίδι στα χέρια ανίδεων και επικίνδυνων που θέλουν να λέγονται συνδικαλιστές, είμαστε υποχρεωμένοι για μια ακόμη φορά να ξεκαθαρίσουμε τι ακριβώς συμβαίνει.
 
 
“Ανακοίνωση των δυο συνδικαλιστών εκλεγμένων με το ψηφοδέλτιο της ΠΑΣΚΕ:
 
ΚΑΙ ΡΩΤΑΜΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ
Είναι δυνατόν η απόφαση των μετόχων της εταιρίας να είναι ευνοϊκότερη , από την πρόταση του κοινού ψηφοδελτίου, που έφερε στην γενική συνέλευση των εργαζομένων ? Δηλαδή να αποφασίζουν οι μέτοχοι να μπούνε άμεσα τα χρήματα στον Λ.Κ.Α ( Λογαριασμός κατάθεσης Ασφαλίστρου ) και από την άλλη μεριά να έρχεται το συνδικαλιστικό όργανο (πλειοψηφία κοινού ψηφοδελτίου ) και να τροποποιεί -αδυνατίζει την ΣΣΕ του 2005 σύμφωνα πάντα με την επιστημονική άποψη των εργατολόγων , με τους εξής τρόπους :
 -      Δεν γίνεται καμία αναφορά στην συμφωνία με την διοίκηση , το ότι τα χρήματα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ,δεν βρίσκονται όπως θα έπρεπε στον ΛΚΑ , αλλά αλλού !! Γεγονός που αφήνει ανοχύρωτες τις κατακτήσεις μας που απορρέουν από το ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο .”

Εντυπωσιακό και πιασιάρικο όντως το επιχείρημα των συναδέλφων αλλά τα πράγματα δεν είναι έτσι.
Λέτε να είχαμε απόφαση των μετόχων να βάλει η Εταιρία τα χρήματα στο ομαδικό και να πήγαμε να την αλλάξουμε; Μάλλον κακόγουστο αστείο ακούγεται, γιατί αν ήταν αλήθεια θα έπρεπε ήδη να έχουν προχωρήσει σε αγωγές σε βάρος μας για ξεπούλημα των δικαιωμάτων μας.

Η πραγματικότητα είναι ότι η απόφαση των μετόχων είναι η πιο κάτω:

“Με την εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Π. τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας κατά την 1/1/2005 μειώθηκαν σε ευρώ 33 εκατ., λόγω σχηματισμού αυξημένων ασφαλιστικών προβλέψεων ύψους 311 εκατ. (ασφαλιστικές προβλέψεις ευρώ 226 εκατ., πρόβλεψη ευρώ 27 εκατ. για λοιπές υποχρεώσεις προς το προσωπικό, που απορρέουν από τις αποζημιώσεις του Ν. 2112/20, λόγω εξόδου από την υπηρεσία και αναγνώριση της πλήρους υποχρέωσης της Εταιρείας για τα Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Προγράμματα του Προσωπικού ύψους ευρώ 58 εκατ.).
Λόγω αυτής της μείωσης κρίθηκε αναγκαία η αύξηση των ιδίων κεφαλαίων κατά ευρώ 129 εκατ. περίπου.
(απόσπασμα από το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σελ. 5, έγκριση δελτίου: 8/11/2005).”
 
Βλέπετε στην απόφαση τίποτε από αυτά που αναφέρουν οι συνάδελφοι;

Από το ξεκίνημα λοιπόν των διαπραγματεύσεων ζητήσαμε την γνώμη όχι αόριστα "έγκριτων εργατολόγων", αλλά συγκεκριμένων επιστημονικών συνεργατών του Συλλόγου με τεράστια πείρα σε θέματα τόσο νομικής μορφής, όσο και ασφαλιστικών συμβάσεων.

Έχοντας λοιπόν στα χέρια μας τις απαραίτητες γνωμοδοτήσεις αλλά και την πείρα που έρχεται μετά από μακρόχρονη ενασχόλησή μας με τα κοινά, πήγαμε στις συναντήσεις με την Διοίκηση.
Η αρχική γνωμοδότηση ανέφερε:

“Tο χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο αναλογιστικό έλλειμμα που είχε διαπιστωθεί από την αναλογιστική μελέτη, έχει αποτυπωθεί ως παθητικό στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. Kατόπιν της αύξησης κεφαλαίου που αποφασίστηκε από τη γ.σ την 2.11.2005 ενισχύθηκαν τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας με αποτέλεσμα πλέον το ως άνω ποσό να το κατέχει η Εταιρία. Συνεπώς, το ερώτημα περιορίζεται στο κατά πόσον υπάρχει νομική υποχρέωση μεταφοράς του εν λόγω ποσού στον ΛΚΑ. Με άλλα λόγια, αν κατ’ αποτέλεσμα είναι νομικά αδιάφορο το να κατέχει η εταιρία σε δικό της λογαριασμό/ούς (δηλ. που διαχειρίζεται η ίδια) το εν λόγω ποσό, με το να το μεταφέρει στο λογαριασμό ΛΚΑ που επίσης η ίδια διαχειρίζεται. Η απάντηση είναι αρνητική, διότι εάν το μεταφέρει στο λογαριασμό ΛΚΑ, τότε το ποσό τοποθετείται ως "ασφαλιστική τοποθέτηση διαχειρίσεως συνταξιοδοτικών κεφαλαίων και προνοίας", σύμφωνα με το άρθρ. 8, παρ.2, εδ.3 ν.δ. 400/70. Σ’ αυτή μόνο την περίπτωση οι εργαζόμενοι απολαύουν του προνομίου του άρθρ. 10 παρ.1 ν.δ. 400 επί του ποσού αυτού και παρέχονται επίσης οι προστατευτικές διατάξεις υπέρ του εν λόγω κεφαλαίου σε περίπτωση κατάσχεσης και ασφαλιστικής εκκαθάρισης (αρθρ. 10 παρ.2 επ. ν.δ.400/70). Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης της Εταιρίας με απορρόφηση από άλλη, ο διάδοχος (δηλ. η άλλη εταιρία) μπορεί να αρνηθεί τη συνέχιση της σύμβασης, οπότε, σύμφωνα με την κοινοτική Οδηγία υπ’ αριθμ. 98/90, προς την οποία εναρμονίστηκε το ελληνικό δίκαιο με το π.δ 178/02, διανέμεται στους ασφαλισμένους το κεφάλαιο που είχε συγκεντρωθεί ως απόθεμα του ασφαλιστηρίου. Και ναι μεν η υποχρέωση της Εταιρίας/Εργοδότη που απορρέει από την ως άνω συλλογική σύμβαση εργασίας να συμπληρώνει το αναλογιστικό έλλειμμα θα παραμένει ακέραια και μετά την όποια συγχώνευση, πλην όμως θα είναι άνευ αντικρίσματος στο μέτρο που αφορά μελλοντικές υποχρεώσεις, οι οποίες πλέον, λόγω της λήξης του ασφαλιστηρίου, δεν θα υπάρχουν.
Καθηγητής Ιωάννης Ρόκας “

Έχοντας στα χέρια μας την πιο πάνω γνωμοδότηση του καθηγητή του Εμπορικού Δικαίου του Οικονομικού Πενεπιστήμιου κου Ρόκκα, βάλαμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αντί για την ρύθμιση που προέβλεπε η Επιχειρησιακή Σύμβαση για την λήξη του συμβολαίου, δηλαδή:
Ως εκ τούτου η Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ" εγγυάται πλήρως την παροχή του Συμβολαίου 2361/4 για όλα τα πρόσωπα που είναι ασφαλισμένα στις 14/4/2005 στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο (κλειστή ομάδα), και για όλη την ασφαλίσιμη υπηρεσία που προβλέπεται σε αυτό και με λήξη της ασφάλισης όπως αναφέρεται στην παράγραφο α του άρθρου 6 του πρώτου μέρους της ασφαλιστικής σύμβασης 2361/4.

Τι έλεγε όμως η Ασφαλιστική Σύμβαση στο παραπάνω άρθρο;

“Η παρούσα ασφάλιση ασφαλιζομένου προσώπου λήγει από:
Α. Την ημερομηνία κατά την οποία πάει το ασφαλιζόμενο πρόσωπο να είναι μισθωτός της ΑΕΕΓΑ "Η ΕΘΝΙΚΗ" ή
Β. Την ημερομηνία διακοπής της παρούσας Σύμβασης”

Αυτό λοιπόν έπρεπε να αλλάξουμε με τις διαπραγματεύσεις για να πετύχουμε την ακόμα μεγαλύτερη κατοχύρωση του Συμβολαίου.
Και το πετύχαμε. Το σχετικό άρθρο του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου πια αναφέρει:

“Άρθρο 5ο.
Λήξη της Ασφάλισης
Η παρούσα ασφάλιση ασφαλιζομένου προσώπου λήγει από την ημερομηνία κατά την οποία παύει το ασφαλιζόμενο πρόσωπο να είναι μισθωτός της Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ".

Δεν υπάρχει λοιπόν πια ο όρος ότι το συμβόλαιο λήγει με "την ημερομηνία διακοπής της παρούσας Σύμβασης"

Αλλά για να κλείσουμε κάθε παράθυρο που θα άφηνε οποιαδήποτε μελλοντική αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος προσδιορίστηκε πια ρητά το πότε μπορεί να λήξει η ασφαλιστήρια σύμβαση:

“Λήξη της Σύμβασης
Κατά την ημερομηνία λήξης της ασφάλισης του τελευταίου με την παρούσα Σύμβαση ασφαλιζομένου (Άρθρο 5, ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ) λήγει και η ισχύς της παρούσας Σύμβασης και πάντως όχι νωρίτερα από την 15.4.2042.”

Παράλληλα καλύψαμε και την περίπτωση που στον "κουμπαρά" του συμβολαίου δεν θα υπήρχε απόθεμα μέχρι να συμπληρωθεί η πλήρης καταβολή του αποθέματος από την Εταιρία δηλαδή στις 31/12/2011.
Πλέον ο σχετικός όρος του Συμβολαίου διαμορφώθηκε:

“ΙΙΙ. Η Εταιρία (Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ") με την ιδιότητα της ασφαλιστικής εταιρίας θα καταβάλλει τις παροχές ακόμα και εάν το πιστωτικό υπόλοιπο του Λογαριασμού Καταθέσεως Ασφαλίστρων δεν επαρκεί. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, σε κάθε τέτοια περίπτωση η Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ" ως λήπτης της ασφάλισης (Εργοδότης) εγγυάται ότι θα καλύψει άμεσα το εκάστοτε χρεωστικό υπόλοιπο με καταβολή εφάπαξ ποσού, ως συμπληρωματικό”
 
Τέλος προστέθηκε στο συμβόλαιο ένας όρος που αφαιρεί στο μέλλον από το Δ.Σ. του Συλλόγου την δυνατότητα αλλαγής των όρων του Συμβολαίου και την δίνει στην πλειοψηφία των εργαζομένων:
 
“Τροποποίηση της Σύμβασης
Η παρούσα Σύμβαση είναι δυνατό να τροποποιηθεί οποτεδήποτε, ύστερα από κοινή συμφωνία των Ληπτών της Ασφάλισης, της Εταιρίας και του 75% των ασφαλιζομένων μισθωτών, η οποία πιστοποιείται με έκδοση και αποδοχή σχετικής Πρόσθετης Πράξης.”
 
Τι πιο δημοκρατικό από αυτό;
 
Συνάδελφοι,

Στις διαπραγματεύσεις είχαμε να ισορροπήσουμε ανάμεσα στις δυο ιδιότητες της Εθνικής Ασφαλιστικής:
Στην ιδιότητα του εργοδότη και στην ιδιότητα του ασφαλιστή.
Θεωρούμε ότι κατοχυρώσαμε το ομαδικό μας και στις δυο περιπτώσεις.

Στην περίπτωση του εργοδότη με την πλήρη κατοχύρωση του ποσοστού του ασφαλίστρου (9%) σαν μέρους της ατομικής εργασιακής σύμβασης του καθενός μας. Παράλληλα και ταυτόχρονα με αυτό κατοχυρώσαμε και από τον ασφαλιστή με τους όρους του συμβολαίου την πλήρη διασφάλιση των ασφαλισμένων - εργαζομένων.

Πάνω στα τελικά κείμενα ζητήσαμε πάλι την γνώμη του καθηγητή κ. Ρόκκα ο οποίος στην σχετική γνωμοδότησή του αναφέρει:

“Με βάση τα στοιχεία και πληροφορίες που μας διαβιβάσατε, καθώς και σχετικό σχέδιο "Πρακτικού Συμφωνίας – Παράρτημα Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας 2004 – 2005 και 2006" έχουμε την γνώμη ότι η περιλαμβανόμενη σε αυτό παράγραφος 4 με τίτλο "εγγύηση εργοδότη" καθώς και η παράγραφος που ακολουθεί με την οποία συμφωνείται ότι "όλοι οι όροι, συμφωνίες, δεσμεύσεις, υποχρεώσεις και εγγυήσεις της παρούσας σύμβασης ισχύουν ανεπιφύλακτα και αποτελούν όρους των Ατομικών Συμβάσεων Εργασίας κάθε μισθωτού και δικηγόρου με πάγια αντιμισθία που την 15/4/2005 ήταν υπάλληλοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας της ΑΕΕΓΑ Η Εθνική" παρέχουν σε νομικό επίπεδο δέσμευση του εργοδότη για την τήρηση από πλευράς του των ρητρών του ως άνω πρακτικού.
 
Περαιτέρω η διαβιβασθείσα με το σημερινό φαξ τροποποίηση του εν λόγω ομαδικού ασφαλιστηρίου παρέχει προς τους ασφαλισμένους και την εγγύηση της Εθνικής Ασφαλιστικής, ως ασφαλιστή, για την τήρηση των όρων του ομαδικού ασφαλιστηρίου, όσον αφορά την καταβολή των παροχών.”

Λαμβάνοντας λοιπόν υπ’ όψιν την πιο πάνω γνωμοδότηση και με βάση λοιπόν την απόφαση της Γενικής μας Συνέλευσης, των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. του Συλλόγου προχωρήσαμε στην υπογραφή τόσο του Παραρτήματος της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης, όσο και στην κωδικοποίηση και τροποποίηση των όρων του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου.

Για την επιλογή μας αυτή είμαστε έτοιμοι να κριθούμε από τους μόνους κριτές του Συλλόγου. Τους ίδιους τους συναδέλφους.

Όμως δεν σταθήκατε στο Ομαδικό μας Συμβόλαιο.
Αναφέρατε συνάδελφοι Αντωνίου και Ανδρουτσόπουλε ότι

"Παρόλα αυτά όμως πήγαμε στην γενική συνέλευση όπου καλέσανε να ψηφίσουν και οι νέοι συνάδελφοι οι οποίοι δεν είναι ασφαλισμένοι στο 2361/4.Και μάλιστα για να τους δελεάσουν κατάφεραν και πέτυχαν μια εφάπαξ εισφορά 500 € για κάθε νέο συνάδελφο στο δικό τους συμβόλαιο το οποίο βέβαια είναι εξασφαλισμένο .
Φανταστείτε δηλαδή σε μια συνέλευση μετόχων μιας εταιρίας που γίνεται για να παρθεί μια σημαντική απόφαση να έλθουν και να ψηφίσουν και οι μέτοχοι μιας άλλης εταιρίας . Η απόλυτη νομιμότητα !"

Πάλι καλά που καταφέραμε και κάτι!!!
Κάθε ομαδικό συμβόλαιο όμως συνάδελφοι χτίζεται με τον χρόνο. Σίγουρα δεν θάχετε καν διαβάσει για το πώς ξεκίνησε το ομαδικό συμβόλαιο 2361 το 1984. Ξέρετε μόνο το πώς έφτασε να είναι σήμερα.
Για να φτάσει όμως στην σημερινή παροχή του για μια σειρά ετών όλα τα Διοικητικά Συμβούλια του Συλλόγου από τον Μάριο Καρακώστα, τον Μιχάλη Μίγκλη, τον Αλέξη Χριστόπουλο, τον Χρήστο Κυριαζή, τον Βαγγέλη Τριανταφύλλου, τον Γιάννη Λώμη, την Αθηνά Καραμήτρου τον Γρηγόρη Νικήτα, τον Σπύρο Λευθεριώτη, τον Πέτρο Μήτσουρα, τον Γιάννη Κόλλια υπέγραφαν, εκπροσωπώντας τους εργαζόμενους στα κείμενα που διεύρυναν τις παροχές του.
Τι σας λέμε όμως. Είσαστε αρκετά νέοι υπάλληλοι για να θυμάστε το πώς έγιναν αυτά που σήμερα θεωρείτε σαν δεδομένα.

Θέλουμε όμως να σας θυμίσουμε ότι με βάση το καταστατικό του Συλλόγου μας συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση των μελών όλοι οι συνάδελφοι – μέλη του Συλλόγου μας.
Αν θέλετε να διαχωρίσετε τους νέους συναδέλφους, το μέλλον της Εταιρίας μας, σε συναδέλφους δεύτερης κατηγορίας να είστε σίγουροι ότι δεν θα σας ακολουθήσουμε σε αυτό τον δρόμο.

Και για να κλείσουμε.

Στο "Κοινό Ψηφοδέλτιο" ποτέ δεν είπαμε ότι έχουμε πλήρη ταύτιση απόψεων.
Σίγουρα διαφέρουμε, έχοντας σαφείς ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές.

Όμως ο κοινός στόχος που είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων της Εταιρίας μας είναι ο συνδετικός κρίκος που μας έχει ενώσει όλα αυτά τα χρόνια.

Κάθε διαφορά μας είναι δημόσια, μπροστά στους εργαζόμενους και όχι μέσα από τηλέφωνα με αλληλοκατηγορίες για την προσωπική ζωή και την ηθική αξιοπιστία συναδέλφων (κάνοντας το ξεκατίνιασμα να κοκκινίζει μπροστά τους) που βέβαια δεν έχουν την δυνατότητα να απαντήσουν, όπως συνηθίζετε εσείς.

Γι’ αυτό και η αντιπαράθεσή μας στην περιφερειακή συνάντηση της Λάρισας έγινε μπροστά στους συναδέλφους, παράλληλα με την ενημέρωση και την συζήτηση για όλα τα μεγάλα θέματα που μας απασχολούν.

Όμως από την άλλη μεριά βλέπουμε όλους εσάς τους συνδικαλιστές με την ίδια πολιτική καταγωγή και τα ίδια βαρύγδουπα λόγια για ενότητα, καθημερινά να χωρίζεστε μιας και το μόνο που φαίνεται να σας ενώνει είναι η προσωπική σας εκλογή, η κομματική επιβεβαίωση και η επαγγελματική σας ανέλιξη μέσα από τον συνδικαλισμό.
Το χτύπημα όμως όχι το προσωπικό σε μας, αλλά στον θεσμό του Συλλόγου, τους μόνους που εξυπηρετεί και βοηθάει είναι την Διοίκηση που θάθελε έναν ανίσχυρο Σύλλογο που να ασχολείται με τις διαμάχες των μελών του. Αν αυτό είναι και ο δικός σας στόχος μην ντρέπεστε, πείτε το.

Να το ξαναπούμε για άλλη μια φορά.
Η λάσπη είναι μέρος του δικού σας οικοδομήματος Είστε όμως υποχρεωμένοι αν θεωρείτε ότι έστω και ελάχιστα βλάψαμε τα συμφέροντα των εργαζομένων της Εταιρίας μας να προχωρήσετε σύμφωνα με το εξώδικό σας σε αγωγές σε βάρος μας.

Η δική μας θέση είναι ότι στα Ομαδικά Συμβόλαια έχουμε κάνει όλες εκείνες τις κινήσεις που τα διασφαλίζουν τώρα αλλά και στο μέλλον.

Είμαστε πρόθυμοι όμως αν επιμένετε στην άποψή σας, μιας και τα ομαδικά συμβόλαια θεωρούμε ότι απαιτούν ομόφωνες αποφάσεις, να προχωρήσουμε σε εκλογές προκειμένου να κριθούμε όλοι μας από τους εργαζόμενους.

Συναδελφικά
Η Σ.Ε.