02 Δεκ 2008

Αποκατάσταση της αλήθειας για την συνάδελφο Ευαγγελία Γρυσμπολάκη

Συνάδελφοι,
Στις 19/5/2005 η παράταξη της ΠΑΣΚΕ εξέδωσε ανακοίνωση για υπόθεση τέως συναδέλφου. Στην ανακοίνωση αυτή εμπεριέχονται ανακρίβειες αλλά και υπόνοιες και χαρακτηρισμοί που έθιγαν αναιτιολόγητα τη συνάδελφο Ευαγγελία Γρυσμπολάκη. Σήμερα πολύ καθυστερημένα θέλουμε να αποκαταστήσουμε την αλήθεια και να ζητήσουμε μία μεγάλη συγγνώμη από τη συνάδελφο.
Συγκεκριμένα:
Α) Η Ευαγγελία Γρυσμπολάκη δεν προήχθη "λίγο αργότερα" από την 27/7/2004 ως αναληθώς αναφέρθηκε αλλά την 28/12/2004.
Β) Η προαγωγή της έγινε αφού είχε ολοκληρωθεί ο έλεγχος για τη συγκεκριμένη υπόθεση από τη Διεύθυνση Επιθεώρησης.
Γ) Εξ΄ όσων γνωρίζουμε από την έρευνα της Διεύθυνσης Επιθεώρησης όσο και από τη Διοικητική εξέταση που ακολούθησε, δεν προέκυψαν στοιχεία που να εμπλέκουν την συνάδελφο Γρυσμπολάκη. Αντιθέτως με τη συμβολή της ξεκαθάρισε η υπόθεση.
Δ) Η αναβάθμιση της συναδέλφου Γρυσμπολάκη ήρθε έπειτα από 20 συναπτά έτη συνετούς, ευσυνείδητης και έντιμης εργασίας, σε όποιο πόστο η εταιρία κατά καιρούς την τοποθέτησε.
Σας πληροφορούμε, για τις ανακρίβειες και για τους προσβλητικούς χαρακτηρισμούς περί "βιαστικής αναβάθμισής της" , περί "καταπάτησης κάθε έννοιας αξιοκρατείας", ότι οι τότε αναφορές, τουλάχιστον όσον αφορά τους υπογράφοντες, ΟΥΔΕΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΕΧΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, αφού όλα αυτά ήταν προϊόν παραπληροφόρησης.
Ελπίζουμε ότι με την ανακοίνωση αυτή θα μπορέσουμε να επανορθώσουμε την τεράστια αδικία που κάναμε στο πρόσωπο της συναδέλφου μας Ευαγγελίας Γρυσμπολάκη.


Με εκτίμηση,
Σπύρος Αντωνίου
Παναγιώτης Ανδρουτσόπουλος