17 Δεκ 2008

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ


Κύριοι της Διοίκησης,

Ο φόρτος εργασίας στο κεντρικό υποκατάστημα έχει ξεπεράσει κάθε όριο.
Χρειάζεται να ληφθούν άμεσα μέτρα στήριξης των συναδέλφων, προκειμένου οι συνθήκες εργασίας να επανέλθουν στα ανθρώπινα επίπεδα.
Οι εργαζόμενοι είναι άνθρωποι και όχι ανθρωπομηχανές.

Εκλεγμένο μέλος ΠΑΣΚΕ
Δημήτρης Ζαχαριάδης.